• Rebecka Hellström – Ersättare i Kulturnämnden

  Namn: Rebecka Hellström
  Ålder: 18
  Bostadsområde: Eknäs
  Politiskt uppdrag: Ersättare i Kulturnämnden
  Civilt yrke: Biträdande borgarrådssekreterare i Stockholms Stad, jobbar framför allt med kampanj

  Varför är du Kristdemokrat: För att Kristdemokraterna är det enda parti som ser människan framför systemet, på riktigt. För att vi lyckas omsätta mjuka värderingar i kraftfulla reformer.

  Din viktigaste fråga på riksnivå: Att alla barn ska kunna få en trygg uppväxt, genom att stärka LSS, förbättra situationen för tvångsplacerade barn, få ordning på skolan och trygghetsproblemen.

  Din viktigaste fråga lokalt: Att vi skall bygga snyggt och funktionellt, samt att alla barn skall få känna sig trygga i sina bostadsområden, i sin skola och under sin fritid.

  Din största hobby: Träning!

  En kul sak om dig: Jag har en stor kärlek för att läsa böcker! Läser ett femtiotal om året!