• Redo att bygga tryggt och snyggt

  Man säger att Nacka byggs sönder, att alla grönområden försvinner. Men stämmer det? Låt oss se efter.

  Vi kan dela in Nacka i tre delar:1. Västra Sicklaön2. Nackas lokala centra3. Övriga Nacka

  1. Västra Sicklaön sträcker sig i stora drag från Danvikstull till Saltsjöbadsleden. Detta område genomgår en stark förändring. Här byggs 13.500 lägenheter som motprestation för statens medfinansiering av tunnelbanan. Denna del av Nacka blir till stor del stadsmiljö, nästan som en förlängning av Södermalm. Här försvinner flera gröna dungar, men långt ifrån alla. I de områden som ligger nära tunnelbaneuppgångarna är det lämpligt att bygga tätt, så att fler får möjlighet att leva utan bil.

  Många av de stora byggprojekten i Nacka handlar om byggen på mark efter sanering på grund av mångårig industriell förorening. Flera av dem ligger på västra Sicklaön. Dessa byggen finansierar miljösaneringen efter Nackas industriepok, så att vi slipper betala den mycket kostsamma saneringen på skatten, samtidigt som vi får bostäder åt nya Nackabor, vilket samtidigt ger oss tunnelbana till Nacka, den största miljösatsning som gjorts i vår kommun. Det hänger ihop.

  De flesta övriga byggprojekt utförs genom förtätning, man bygger mellan befintliga hus. Men det är klart att det ändå inte går att rädda alla träd.

  2. I kommunens lokala centra byggs också ganska mycket. De förnyas med följande målsättningar:• Man vill skapa liv i dessa centra som annars har varit döda och otrygga när affärerna har stängt. Därför byggs bostäder ovanpå butiker och verksamheter• Underlag för en bra mataffär skapas, så att man inte är hänvisad till att ta bilen till någon storköpslada vid motorvägen• En bra mataffär drar till sig annan service som gör att det lokala centrumet löser ytterligare många av de boendes vardagliga behov• Centrumen moderniseras som kollektivtrafiknod.

  Vi menar att flera av dessa mål är miljöåtgärder som gör att många slipper bilpendla. Det är på många sätt positivt för miljön att bygga tätt.

  3. Övriga Nacka bevaras i huvudsak så grönt och lummigt som det är. Men inte heller här är det helt stillastående. I översiktsplanen finns utpekat ett och annat område där mindre förtätning kan ske. Det finns också här och var outnyttjade byggrätter där man inte kan neka byggande.

  Några exempel på byggen utanför västra Sicklaön och våra lokala centra är:• Ett flerfamiljshus utmed Ugglevägen. Där försvinner några fina träd i den gröna lunga som sträcker sig från Ejdervägen nästan ända in mot Skuruparken• På Gamla Landsvägen byggs några flerfamiljshus men det finns grönområden kvar runt omkring• Tre byggprojekt runt Orminge finansierar nergrävningen av den högspänningskabel som gått kors och tvärs genom luften runt Orminge. Det har varit ganska efterlängtat att få bort dessa luftledningar.

  Vi tycker att det är ett ganska balanserat byggande som pågår i Nacka. Problemet är att mycket av byggandet sker samtidigt. Därför kan det kännas som att vi bygger sönder hela Nacka och att allt grönt försvinner, men om man studerar helheten så stämmer inte det. Det kommer bli ett ganska bra Nacka om några år.

  Och vi tycker inte att allt bostadsbyggandet i bostadsbristens Stockholmsregion ska upphöra helt? Vi får ofta förfrågningar om tips på bostad någonstans för någon hitflyttad eller något barn som vill flytta hemifrån, så allt byggande kan rimligen inte upphöra.