• Samhället måste vara mänskligt

    Ingenting i politiken är så viktigt som att skapa ett samhälle där människorna bryr sig om varandra.

    Stark ekonomi är viktigt, men inte alls så viktigt som att medborgarna mår bra. Att ha det bra på andras bekostnad är inte att ha det bra. Vi kristdemokrater tror att Nackaborna är beredda att ta ansvar för samhället som helhet.

    Vi tror också att det egentligen inte finns en motsättning mellan stark ekonomi och ett mänskligt samhälle. Mycket av det mänskliga ligger i civilsamhället. Det gäller att stimulera och underlätta för medborgarna att göra sin del, att inte störa vår naturliga vilja att bry oss om varandra.

    Men allt kan inte civilsamhället sköta. Vi kristdemokrater är beredda att stärka omsorgen om den som på olika sätt är utsatt. Det hör till ett civiliserat och mänskligt samhälle. Är man stark så måste man vara snäll!