• Snabba cyklister bör få cykla i bilarnas körfält

  Gång på gång klagar fotgängare på de farliga snabba cyklisterna. Och gång på gång håller folk på att bli överkörda när de springer till bussen, inte minst vid busshållplats Järla station.

  Kristdemokraterna har därför gång på gång föreslagit att de snabba cyklisterna ska ges rätt att cykla i bilisternas körfält. Och att man då ska måla i ett körfält för dessa cyklister, lite likt de körfält som finns på många gator i Stockholms innerstad. Markeringen i gatan blir en information till bilisterna att de måste visa respekt för cyklisterna.

  I Nacka handlar det om Värmdövägen från Forum till Sickla, där fotgängare, snabba cyklister och långsamma cyklister måste trängas på samma trånga utrymme. Den sträckan är oerhört trafikerad vid högtrafik och det kommer dröja flera år innan gång- och cykelbanorna får ordentlig bredd längs den sträckan.

  Argumentet mot vårt förslag var först att lagen förbjuder cyklister att cykla i bilarnas fält om det finns cykelbana. Den lagen ändrades för några år sedan. Nu är det tillåtet, ändå vill man inte genomföra den förbättringen, trots att det inte längre finns några skäl.

  Om man en vardagsmorgon står på Järlaviadukten och tittar ner på Värmdövägen, ser man att många snabba cyklister redan kör i bilarnas körfält. Och de kör lika fort som bilarna. På det sättet tar de själva ansvar, så att de inte ska köra på fotgängarna. Att måla cykelbana i bilarnas körfält skulle därför vara en anpassning till det som redan gäller. Men det skulle ge dessa cyklister, som gör dagens motionspass, en lite säkrare resa.

  Vi har svårt att förstå varför inte detta förslag vinner gehör. Det skapar säkrare miljö för både fotgängare och cyklister.