• Viktigast för oss 2023

  KD Nacka Partiprogram

  2023 börjar en ny mandatperiod, och i ett oroligt världsläge har vi fått fortsatt förtroende att styra Nacka. Allra viktigast för oss är att förvalta det förtroendet genom att leverera i det som varit våra stora valfrågor och det som ligger oss närmast om hjärtat som Kristdemokrater, utifrån de poster vi fått i kommunens styre. Vad innebär då det konkret?

   


  Folkhälsa grundläggs i Fritidsnämnden

  2023 är året när vi tar över ansvaret för Nacka kommuns fritidsverksamheter, genom ordförandeskapet i Fritidsnämnde. Vi kommer att driva en politik för att alla idrotter, motionsformer och fritidsaktiviteter skall få plats och frodas. Vi skall utveckla våra friluftsområden, stödja våra idrottsföreningars vardag och hitta nya, smarta sätt att bygga Nacka som en aktiv kommun för alla åldrar.

   

  Vi rustar upp Nackas beredskap 

  Det har knappast undgått någon att vi lever i oroliga tider, och att samhället måste rustas till motståndskraft. Efter decennier av försummelse av totalförsvaret arbetas det nu frenetiskt på alla nivåer för att bygga upp det igen. Nacka kommun ligger i framkant, men arbetet framför oss är stort. Genom orförandeskapet i Berdningen för beredskap kommer vi att öka takten i Nackas beredskapsarbete. Ett mentalt förberett, ekonomiskt starkt, uthålligt och robust samhälle är inte bara avhållande mot angrepp utan ger förutsättningar att klara kriser av alla slag, pandemier, militära angrepp, miljö- och klimathot.

   

  Äldreomsorg kräver kompetens

  Äldreomsorgen ligger oss varmt om hjärtat. Vi kommer att fortsätta arbeta för att Nackas äldreomsorg skall vara av högsta kvalitet, präglad av valfrihet, tillit och kompetens. Förra mandatperioden införde vi kompetensincitament för leverantörerna, och vi såg goda resultat. Det kommer vi bygga vidare på!