• Våra tre huvudfrågor i valet

  KD Nacka Partiprogram 2022


  Stoppa välfärdsfusket

  Vi vill stärka arbetet med att förhindra fusk inom välfärdssystemen och satsa på kontrollsystem och rutiner som gör att fusk hindras och beivras. Vi tror på människans vilja och förmåga att bidra och ta ansvar men får inte blunda för att fusk även kan förekomma i vår kommun. Det handlar om trygghet för såväl brukare som medarbetare och respekt för medborgarnas skattepengar som vi förvaltar.

   

  Stärk det civila försvaret

  Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft mot kriser. Den civila försvarsförmågan behöver byggas upp igen, anpassat för vår tid. Här spelar kommunen en central roll. Ett mentalt förberett, ekonomiskt starkt, uthålligt och robust samhälle är inte bara avhållande mot angrepp utan ger förutsättningar att klara kriser av alla slag, pandemier, militära angrepp, miljö- och klimathot.

   

  Värna valfriheten

  Vi försvarar att du ska få bestämma det som är avgörande i ditt liv, vilken förskola och skola dina barn ska gå i och deras kultur- och fritidskonsumtion. Liksom vem som på ålderns höst ska ge dig din omsorg. Vi tror på människans vilja och förmåga att ta ansvar och göra val. Det innefattar även årsrika eller sköra av något skäl. Om inte så får de stöd. Vi tänker stå upp mot hoten mot friheten.