• Marlene och Lennart – valda att dela ledarskapet för KD Örebro!

  – Vi är tacksamma för det stora förtroendet som KD:s årsmöte i Örebro partiavdelning gett oss att dela på det politiska ledarskapet, säger Marlene Jörhag och Lennart Bondeson, toppkandidaterna på kommunlistan 2018!

  Kristdemokraternas partiårsmöte beslutade på måndagskvällen om ett delat politiskt ledarskap mellan Marlene Jörhag och Lennart Bondeson. Detta främjar både kontinuitet och förnyelse och innebär ett nytt arbetssätt för Kristdemokraterna i Örebro.

  – För mig är det en väldig förmån att få dela på ledarskapet. Jag får på det här viset möjlighet att successivt sätta mig in i det politiska arbetet. Det ger de bästa förutsättningarna att leda vårt team av politiker och förtroendevalda inför valrörelsen och under nästa mandatperiod, säger Marlene Jörhag (KD), politisk sekreterare.

  – Jag är tacksam för att dela ledarskapet med Marlene Jörhag och att fortsätta som kommunalråd under första halvan av mandatperioden. Jag vill fortsätta att arbeta för ett starkt kristdemokratiskt inflytande i Örebro framöver, med betoning på det unika människovärdet och alla människors lika värde, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

  Bild på Lennart Bondeson och Marlene Jörhag.

  Kontaktpersoner:
  Marlene Jörhag, 076-5516932
  Lennart Bondeson 070-3262408

  Hela kommunlistan:

  1 Marlene Jörhag

  2 Lennart Bondeson

  3 Sonja Kurt

  4 Anders Hagström

  5 Sara Maxe

  6 Johan Arenius

  7 Marie Holm

  8 Håkan Stålbert

  9 Marie Magnusson

  10 Magnus Lagergren

  11 Ingalill Bergensten

  12 Behcet Barsom

  13 Gunn Öjebrandt

  14 Sven-Erik Sahlén

  15 Febro Oktay

  16 Jonas Levin

  17 Anna Andersson

  18 Fredrik Norrström

  19 Nadege Butandu/Kalinki

  20 Björn Sundström

  21 Christina Håkansson

  22 Nils Jakobsson

  23 Elin Adebo

  24 David Gelinder

  25 Maria Landh

  26 Eva Sape

  27 Lars O Molin

  28 Ewa Sundkvist

  29 Conny Harrysson

  30 Layla Abou Tacca

  31 George Barsom

  32 Anna-Maria Hedin

  33 Sven Landh

  34 Erica Gidlöf

  35 Anders Östman

  36 Ulrika Schortz

  37 Irfan Dogansson

  38 Malin Silén

  39 Bengt Isacsson

  40 Birgitta Eklund

  41 Jonas Ahlforn von Beetzen

  42 Linda Makris

  43 Rasmus Lundin

  44 Felicia Magnusson

  45 Johan Svanberg

  46 Gunvor Sundmark

  47 Arne Christiansson

  48 Annika Andersson

  49 Göran Wall

  50 Carina Bergh

  51 Ricard Öjebrandt

  52 RoseMarie Wilnerzon Thörn

  53 Per Danielsson

  54 Margareta Ehnfors

  55 Suleyman Alp

  56 Silvia Östersjö Sharp

  57 Jan Lindeh

  58 Brittis Sundström

  59 Owe Ranebäck

  60 Lars B Stenström