• 39 nya miljoner till satsningar på en tryggare välfärd

  Nya satsningar på barn och utbildning, mer resurser till människor i utsatta miljöer och kvalitetsförstärkningar inom äldreomsorgen. Det är några av de satsningar för 2018 som kommunledningen med Lennart Bondeson (KD) presenterar idag. De nya satsningarna möjliggörs av den positiva skatteprognos som innebär ett mycket större tillskott i kommunkassan än tidigare beräknat.

  Örebro växer – bostäder byggs, arbetslösheten sjunker och företag växer och nya tillkommer. Under år 2017 har Örebro kommuns invånarantal ökat med 3 600 – vilket är mer än vad tidigare befolkningsprognoser visat. Den stora befolkningsökningen, tillsammans med andra effekter, innebär att den skatteintäkt som bedömdes i och med beslut om 2018 års budget är 86,8 miljoner kronor högre än vid beslut.

  På grund av den stärkta ekonomin för Örebro kommun anslår Kommunledningen sammanlagt 39 miljoner kronor till satsningar på en tryggare välfärd. 18 miljoner kronor till Social välfärd, 12 miljoner kronor till Barn och utbildning och 7 miljoner till Samhällsbyggnad.

  – Fler ska få en meningsfull och trygg vardag i ett Örebro som växer. I Örebro etableras just nu många nya områden, men vi behöver även prioritera och utveckla befintliga områden och centrumkärnor – därför satsar vi fyra miljoner på att utveckla goda och trygga miljöer på dessa platser. Vi ser också ett behov av att stärka kultur- och fritidssektorn med sammanlagt tre miljoner kronor – både det som drivs av kommunen och det som drivs av det civila samhället, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd.

  – Vi presenterar idag en rad satsningar för att fler ska få en bättre och tryggare välfärd i Örebro kommun. Vi genomför generella kvalitetsförstärkningar till skolan, ger förutsättningar för trygghetsskapande åtgärder i skolmiljöer och ett riktat stöd till familjecentralerna, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsen ordförande.

  – Ett växande Örebro som håller ihop behöver en bra skola, en god omsorg och social sammanhållning. Vi satsar stort på kvalitetsförstärkningar inom äldreomsorgen, vi ger mer stöd till funktionsnedsatta och prioriterar den uppsökande verksamheten för människor i utsatta miljöer. Det kan handla om människor som idag har missbruksproblematik eller ungdomar som riskerar att hamna snett, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.

  De här satsningarna, på totalt 39 miljoner kronor, presenterades idag:

  12 miljoner kronor till Barn och utbildning
  – Kvalitetsförstärkning till skolan, 7 miljoner
  – El Sistema – utökning med en skola, 2 miljoner
  – Fysiska trygghetsåtgärder på skolor, 2 miljoner
  – Familjecentraler, 1,5 miljon

  18 miljoner kronor till Social välfärd
  – Kvalitetsförstärkningar inom äldreomsorgen, 10 miljoner
  – Ensamkommande barn och ungdomar, 2 miljoner
  – Funktionsnedsatta, 1,5 miljon
  – Uppsökande verksamhet till människor i utsatta miljöer, 4 miljoner

  7 miljoner till Samhällsbyggnad
  – Resursförstärkning Kultur och fritid, 3 miljoner
  – Goda och trygga miljöer i befintliga områden och på landsbygden, 4 miljoner

  2 miljoner till Kommunstyrelseförvaltningen
  – Förstärkning välfärdens utbyggnad