• Vi är öppna för trovärdiga alternativ för att styra Örebro

  Vi uppskattar att Moderaterna (M) och Liberalerna (L) ser att Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD) behövs för att Örebro ska få ett fortsatt stabilt och trovärdigt styre. Efter 2011 bildade vi en blocköverskridande majoritet tillsammans med S eftersom det inte fanns förutsättningar för en Alliansmajoritet. Annars hade den borgerliga rösten saknats i Örebro, vilket skulle lämnat utrymme för ytterlighetspartier. Kompromisser har varit nödvändiga, vilket även skulle ha gällt för en Allia...

 • Vi satsar på tryggare miljöer, kultur och fritid

  Idag fattar programnämnd samhällsbyggnad beslut om hur de ökade skatteintäkterna ska fördelas. Satsningarna omfattar goda och trygga miljöer i befintliga bostadsområden och satsningar på barn och unga inom kultur och fritid.

  Programnämnd samhällsbyggnad fattade idag beslut om vad de ökade skatteintäkterna i kommunen ska användas till. Örebro kommun har under de senaste åren växt mycket och snabbt och därför har resurserna lagts på att få fram nya bostadsområden. Nu stärker vi upp förva...

 • Stäng de friskolor som inte följer skollagen!

  Socialdemokraternas utspel att förbjuda religiösa friskolor är principiellt fel, det kolliderar med Europakonventionen om föräldrars rättigheter och löser absolut inte utmaningen med skolsegregationen. Ytterst handlar frågan om synen på religion och samhälle, om man bejakar civilsamhället fullt ut, om man ser religion som något positivt i ett pluralistiskt samhälle eller om religionstillhörighet bara är något som tillhör den privata sfären.

  Kristdemokraternas synsätt är att religionsut...

 • Trygghetssatsningar, 100 nya kolloplatser för barn och lördagsöppet på fritidsgårdar

  Nyligen fattade Programnämnd samhällsbyggnad beslut om budget för 2018. Fokus är satsningar på trygghet. 12,3 miljoner ska under 2018 gå främst till barn och unga och framtagandet av en gångstråksplan.

  I år satsar samhällsbyggnad på konst i gång-och cykeltunnlar, att ungdomar ska vara med i skapandet av offentlig konst och förstärkning av klottersaneringen. Särskilda satsningar på barn och ungdomar omfattar 100 nya kolloplatser för barn, lördagsöppet på fritidsgårdar och förstärker fri...

 • Marlene och Lennart – valda att dela ledarskapet för KD Örebro!

  – Vi är tacksamma för det stora förtroendet som KD:s årsmöte i Örebro partiavdelning gett oss att dela på det politiska ledarskapet, säger Marlene Jörhag och Lennart Bondeson, toppkandidaterna på kommunlistan 2018!

  Kristdemokraternas partiårsmöte beslutade på måndagskvällen om ett delat politiskt ledarskap mellan Marlene Jörhag och Lennart Bondeson. Detta främjar både kontinuitet och förnyelse och innebär ett nytt arbetssätt för Kristdemokraterna i Örebro. (mer…)

  ...
 • 39 nya miljoner till satsningar på en tryggare välfärd

  Nya satsningar på barn och utbildning, mer resurser till människor i utsatta miljöer och kvalitetsförstärkningar inom äldreomsorgen. Det är några av de satsningar för 2018 som kommunledningen med Lennart Bondeson (KD) presenterar idag. De nya satsningarna möjliggörs av den positiva skatteprognos som innebär ett mycket större tillskott i kommunkassan än tidigare beräknat.

  (mer…)

 • Förslag på delat politiskt ledarskap för KD i Örebro!

  Nomineringskommittén för Kristdemokraterna i Örebro föreslår ett delat politiskt ledarskap inför valet 2018 mellan Marlene Jörhag och Lennart Bondeson. De toppar kommunlistan med Marlene Jörhag på förstaplatsen och Lennart Bondeson på andraplatsen. Förslaget innebär att Bondeson fortsätter som kommunalråd och växlar över uppdraget till Jörhag efter halva mandatperioden. Marlene Jörhag kommer efter valet att vara gruppledare för Kristdemokraterna och arbeta heltid som politisk sekreterare.

  ...
 • Örebro kommuns ekonomi stärkt i ny prognos

  86,6 miljoner kronor. Så mycket mer pengar stärks Örebro kommuns ekonomi med under 2018, enligt en prognos som kom dagarna före jul. Örebros tillväxt får effekt. Kommunledningen med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet jobbar nu med förslag för hur de pengarna ska användas. Satsningar på välfärd och trygghet planeras. Redan nästa vecka kommer nya satsningar att presenteras.

  Skatteprognosen görs med jämna mellanrum av SKL. Sveriges kommuner och landsting. Örebro kommu...

 • Glädjande besked – Glanshammars torg rustas upp

  Glanshammars torg byggs om under 2018. Målet är att skapa en trygg och attraktiv mötesplats – något som är efterlängtat av många invånare i Glanshammar.

  Programberedningen för Programnämnd samhällsbyggnad har beslutat att torget i Glanshammar ska byggas om under 2018. Exakt tidsplan är ännu inte fastställd för ombyggnationen.

  – Ett nytt torg är efterlängtat av invånarna i Glanshammar. Målet med ombyggnationen är att skapa en attraktiv och trygg mötesplats för boende och besökand...

 • Konstnärlig utsmyckning i tunnlar

  Kultur- och fritidsförvaltningen och Tekniska nämnden går ihop för att skapa konst i Örebros tunnlar. Syftet är att öka trivseln och tryggheten i det offentliga rummet. Två gång- och cykeltunnlar upplåts initialt till offentlig konst.

  Kultur- och fritidsförvaltningen och Tekniska nämnden har ett samarbete för att skapa konst i två gång-och cykeltunnlar i Örebro. Projektet innebär att offentlig konst blir tillgänglig för fler och som en trygghetsskapande åtgärd som gör att tunnlarna för...