• Trygghetssatsningar, 100 nya kolloplatser för barn och lördagsöppet på fritidsgårdar

  Nyligen fattade Programnämnd samhällsbyggnad beslut om budget för 2018. Fokus är satsningar på trygghet. 12,3 miljoner ska under 2018 gå främst till barn och unga och framtagandet av en gångstråksplan.

  I år satsar samhällsbyggnad på konst i gång-och cykeltunnlar, att ungdomar ska vara med i skapandet av offentlig konst och förstärkning av klottersaneringen. Särskilda satsningar på barn och ungdomar omfattar 100 nya kolloplatser för barn, lördagsöppet på fritidsgårdar och förstärker fritidsaktiviteter som är riktade till nyanlända barn och ungdomar.

  – Det känns bra att ytterligare 100 barn får en möjlighet att få komma på kollo med allt vad det innebär av nya upplevelser, nya vänner och närhet till den svenska naturen då den är som bäst, säger Ingalill Bergensten (KD) presidieledamot i Programnämnd samhällsbyggnad (bilden).

  – Mer öppet på fritidsgårdar och satsningar för att barn och unga ska kunna vara med och skapa konst på våra allmänna platser är en viktig del i arbetet för trygghet. Fritidsgårdarna är en bra mötesplats för många barn och ungdomar i kommunen och det vill vi gärna stötta lite extra i år, säger Hannah Ljung (C) vice ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

  Inom programområde samhällsbyggnad ingår också många av kommunens trygghetsåtgärder i den offentliga miljön. Satsningarna på trygga mötesplatser så som lekplatser, lekmiljöer och microparker fortsätter, liksom satsningarna på tryggare gator och gång-och cykelbanor.

  – Levande platser där människor möts är avgörande för tryggheten, i och med den här budgeten förstärker vi det arbetet med ytterligare 12,3 miljoner. Vi tar bland annat ett strategiskt tag om en gångstråksplan och satsar på fler microparker som skapar trivsel, säger Ullis Sandberg (S) ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

  Kontaktpersoner:
  Ullis Sandberg (S) 070-277 67 57
  Hannah Ljung (C) 070-294 01 31
  Ingalill Bergensten (KD) 070-588 50 23