• Trygga familjer bygger ett tryggt samhälle

  Många människor oroas av samhällsutvecklingen och undrar vart vi är på väg någonstans. Vi hör om narkotikahandel, rån av unga på öppen gata, stenkastning och bristande integration. Vi kristdemokrater hymlar inte om utmaningarna och problemen. Vi påtalar dem.

  Det finns ingen snabb och enkel lösning, det tror vi att de flesta vid det här laget är införstådda med. Vi behöver kraftfulla insatser på kort sikt för att stävja brottligheten och säkerställa att kriminella sitter bakom lås och bom. Samtidigt behöver vi ett långsiktigt förebyggande arbete så att de som är barn i dag inte blir morgondagens stenkastare eller langare.

  Vi vill arbeta för att alla områden i Örebro ska vara trygga. Kommunen har redan i dag ett upparbetat samarbete med polisen, det behöver stärkas än mer. Vi behöver säkerställa så det finns tillräckligt med trygghetsvärdar, ordningsvakter, trygghetskameror och en stadig socialtjänst. Vi behöver utforma gaturummet utifrån trygghetsaspekter och säkra att belysningen fungerar så att människor vågar röra sig i staden även kvällstid. Nolltolerans mot klotter är självklart.

  Utifrån det förebyggande perspektivet är trygga familjer är det bästa receptet. Föräldrar är helt ovärderliga och avgörande i sitt ansvar att visa omsorg, lyssna och fostra. Men ingen är perfekt och ibland kör livet ihop sig. Ställs man som förälder inför en övermäktig situation ska det finnas hjälp och stöd att få. Föräldrastöd kan ges på olika sätt och med olika ingångar, men kan samhället i ett tidigt skede stötta upp där det behövs, är mycket vunnet. Vi tror att hembesöken som BVC gör är viktiga, att familjecentraler och öppna förskolor verkligen kan främja gemenskap och fånga upp den som behöver samtala med någon.

  Vi kristdemokrater är trygga i våra värderingar, men vi behöver också vara tydliga. Många människor med annan språklig, religiös och kulturell bakgrund har välkomnats till Sverige. Det har lett till uppenbara konfliktytor och krockar som måste lösas ut. Det gör vi inte genom att låtsas som att de inte finns, eller dra alla över en kam.

  Det behöver vara glasklart för den som kommer till Sverige vad det är som gäller. Vi föreslår också att aktivitetsplikten kopplat till försörjningsstöd ska förtydligas, att utanförskapsområden omdanas, att läxhjälp och fritidsaktiviteter till exempel dans, idrott och musik erbjuds efter skolan, specifikt i utanförskapsområden. Men vill vi på allvar se mer integration behöver vi var och en dra vårt strå till stacken, bjuda hem människor och lära känna varandra. Det kan ingen politik i världen åstadkomma och vi har alla ett ansvar att forma det samhälle vi lever i.

  Trygghet och samhällsgemenskap börjar i familjen, i de värderingar vi för över från en generation till en annan. Vi kristdemokrater vet att det finns mycket jobb att göra, och vi är redo att agera. Ge oss ditt förtroende 11 september.

  Susanne Lindholm, kommunalråd Kristdemokraterna Örebro

  Håkan Stålbert, kommunalråd Kristdemokraterna Örebro