• Bevara Ölmbrogården

    Debattartikel publicerad i NA 2023-04-20: Susanne Lindholm (kommunalråd), Christina Håkansson (ledamot i Vård- och omsorgsnämnden samt distriktsordförande KD Senior) och Marianne Björk (ledamot i Landsbygdsdelegationen) om varför Ölmbrogården bör bevaras.

    Länk: https://www.na.se/2023-04-20/bevara-olmbrogarden?fbclid=IwAR0phQbNScLYRy6ShK27IhSQQq5jDmVbTQcF9YdQuJ2bXJCyQRmC0Gtlb1o