• Debatt: Låt inte kommunen lägga krokben för AA – Annonyma Alkoholister

  Innan jul uppmärksammades att Anonyma alkoholister – AA, riskerar att bli av med sin viktiga möteslokal i Örebro där kommunen bidragit med hyran sedan 80-talet. Jag har kontaktats av två organisationer, Fenix 019 på Vasatorget och Framsteget i Ervalla, som är djupt oroade.  

  Varje vecka (mån-sön) sker 13 möten med ca 20 besökare/möte. AA med 12-stegsmodellen beskrivs vid sidan av KBT som det främsta verktyget för att hjälpa ur missbruk. Kommunens Öppenvårdsmottagning remitterar därför personer i missbruk att gå på AA 3 ggr/vecka. 

  Kostnaden för hyran är 7 500 kr/mån, varav AA:s deltagare själva samlar ihop pengar och bidrar med 1 000 kr/månad. Kostnaden för kommunen är således ca 78 000 kr/år. Ställ en månadshyra på 7 500 kr bredvid kostnaden för en missbrukare som tillbringar ett (1) dygn på Beroendecentrum som kostar 8 000 kr. Det krävs ingen hög affärsmässig intelligens för att inse vilka besparingar AA innebär. 

  Kruxet är hur tjänstemännen ska hantera ett bidrag utanför riktlinjerna som Örebros politiker har beslutat, eftersom man då riskerar att särbehandla en verksamhet framför andra, samt att inte ha tillräcklig transparens, få minnesanteckningar från möten osv. Men AA är en världsvid organisation som finns i 180 länder och överallt jobbar de enligt samma 12-stegsmetod. De har inskrivet att inte ta emot sponsring, inte organisera sig med medlemslista, styrelse osv. Därför att själva framgången är anonymiteten.  

  Varför lyckas då andra kommuner lösa detta? IOGT NTO – en organisation som jobbar mot droger – tar på flera platser i landet emot kommunbidrag för lokaler som de sedan upplåter åt AA. Varför sker det inte i Örebro? Kan det vara så att vi börjar få en samling politiker där byråkrati är viktigare än människor? För när jag ställde frågan på Kommunfullmäktige till ansvarigt kommunalråd Jessica Ekerbring, S, var svaret att man inte ser någon lösning just nu, däremot har man tillfälligt skjutit fram uppsägningen av AA:s lokal.  

  Jag har diskuterat med Fenix om de kan upplåta lokaler, eller om någon kyrka eller annan föreningslokal kan vara lösningen, exempelvis ett studieförbund. Problemet är anonymiteten. Går det att säkra integriteten och tillgängligheten (under alla veckans dagar med totalt 13 möten per vecka) kan det gå, under förutsättning att lokalen är kostnadsfri. 

  Det bästa lösningen enligt Fenix 019 och Framsteget vore om Öppenvårdscentrum tar in AA:s lokalkostnad i sin budget. Ett alternativ kan vara om en förening söker föreningsbidrag från Kultur- och fritidsförvaltningen och därefter upplåter till AA. En annan tanke är att någon av de närliggande föreningarna skulle kunna avtala med kommunen om ett IOP – Idéburet offentligt partnerskap.  

  Så frågan är nu hur vi hittar en gemensam lösning. Tjänstepersoner vill. Behovet är stort. Frågan är vad politiska majoriteten S, M och C vill?? Svaret i Kommunfullmäktige gav tyvärr inget hopp. 

  Susanne Lindholm Henningsson, (KD) Kommunalråd i opposition