• Extra stöd till föreningar inom kultur, idrott och idéburen verksamhet

    Med anledning av coronapandemin har civilsamhället i Örebro kommun drabbats hårt ekonomiskt.  Inställda aktiviteter och verksamheter, färre deltagare, minskad sponsring och minskad uppdragsverksamhet har inneburit att många föreningar gått miste om sina intäkter.

    För att mildra de ekonomiska konsekvenserna har Kommunstyrelsens ordförande gett Kulturnämnden och Fritidsnämnden i uppdrag att möjliggöra ett extra ekonomiskt stöd till föreningar som är verksamma inom kultur, idrott och idéburen verksamhet.

    – Många föreningar ställer om sina verksamheter och möten på ett fantastiskt sätt under pandemin. Det finns goda exempel på hur vi trots restriktioner kan ta del av exempelvis kulturupplevelser, men utan ett extra ekonomiskt stöd riskeras föreningarnas drift och existens, säger Lennart Bondeson, kommunalråd Kristdemokraterna.

    Summan finansieras från kvarstående medel för lokalsubvention, bidrag från Örebroporten, medel från Kulturnämnden samt medel från Fritidsnämnden.

    Föreningarna har möjlighet att ansöka från och med den 3 december till och med den 15 december klockan 12.00.