• Lennart Bondeson (KD) från Örebro ny ordförande i Klimatkommunerna

  Klimatkommunerna arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Vid fredagens årsmöte valdes Lennart Bondeson, Örebro, som ny ordförande för nätverket.

  – Jag är mycket glad och tacksam för det förtroende jag fått att leda Klimatkommunerna. Klimatet är en av vår tids viktigaste frågor och Sveriges kommuner behöver tillsammans arbeta för att skapa ett framtida hållbart samhälle. Klimatkommunerna är ett viktigt forum för kommuner och regioner att hitta goda och fungerande lösningar i omställningen till ett mer fossilfritt samhälle, säger Lennart Bondeson, kommunalråd (KD) Örebro.

  Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner där de 37 medlemmarnas klimatarbete innebär tuffa klimat- och energimål med ambitiösa åtgärder. Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Klimatkommunerna är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att de lyfter fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat.

  Lennart Bondeson (KD) har varit kommunalråd i majoritet i Örebro sedan 2006 och har en gedigen erfarenhet av att leda en kommun och dess arbete med hållbarhets- och klimatfrågor. Som ordförande i Klimatkommunerna kommer Lennart att hålla ihop styrelsens arbete, och representera föreningens medlemmar vid möten med olika målgrupper. Han kommer att föra kommunernas talan gentemot den nationella nivån, för att visa vilka behov och mål som finns på lokal nivå, och hur dessa kopplar till det nationella och internationella klimatarbetet.

  Klimatkommunerna startade som ett nätverk 1 januari 2003, men blev i november 2008 en förening. Föreningen har kommuner och ett landsting som medlemmar och tillsammans drygt 3 500 000 invånare.

  För information

  Lennart Bondeson ( KD), kommunalråd Örebro kommun 070-3262408