• Lokal mat på agendan för Kristdemokraterna

  Intresset för lokalproducerad mat ökar, konstaterar Magnus Oscarsson, riksdagsledamot (KD) och lantbrukare i Östergötland. Nu måste vi underlätta än mer för att maten kommer ut till konsumenterna.

  I måndags besökte Oscarsson, som är Kristdemokraternas talesperson i lantbruksfrågor, Örebro län. Bland annat gästade han Kumlaföretagen Lokal EKO och ägaren Emanuel Eskilsson:

  – Många av oss mindre producenter har förutsättningar och ambitioner och växa men vi måste få bättre förutsättningar att bli lönsamma. Den vinst som mitt företag brukar genererar är helt borta i år på grund av alla ökade kostnader, främst el och råvaror. Och vi vill inte tumma på kvaliteten.

  Med på besöket i Kumla var Claes Nelander, som sedan flera år engagerat sig i frågor om lokal mat:

  – När Riksdagen tog beslut om den nationella livsmedelsstrategin 2017 var Sveriges livsmedelsförsörjningsgrad cirka 52 procent. Sedan dess har det inte hänt något alls när det gäller nivån, snarare har vår livsmedelsberedskap sjunkit ytterligare. Det behövs kraftfulla politiska insatser för att skapa förutsättningar för att landets lantbrukare och producenter skall överleva, utvecklas och bli lönsamma.

  Kristdemokraterna satsar nu hårt på att bli ett parti för hela Sverige, inte minst i landsbygden. Ett eget ”bondeförbund” har bildats och partiet vill se en rad förenklingar för att leva och verka i hela Sverige.

  – En levande landsbygd har bara vinnare, säger Oscarsson. Men det behövs ett bättre helhetsgrepp för att vi ska ha bra förutsättningar för även en småskalig livsmedelsproduktion i Sverige.

  Emanuel Eskilsson har flera intressanta etableringar på gång, bland annat en vilthanteringsanläggning.

  – Ge mig bra förutsättningar så kör jag. Det är inte brist på idéer och entreprenörskap men det saknas kloka och tydliga beslut!

  Mikael Oscarsson fortsatte sin Örebroturné med besök i Örebro och Nora.

   

  Kontaktperson för ytterligare information:

  Claes Nelander 070-456 86 51