• Ökade medel till Riksgymnasiet Örebro

  Riksgymnasiet i Örebro får stärkta medel från och med 2021, det har den styrande majoriteten kommit överens om.

  Riksgymnasiet i Örebro tar emot elever som är döva eller hörselskadade från hela landet. Här går också elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning samt elever med språkstörning. De olika gymnasieprogrammen är fördelade på Rudbecksgymnasiet, Tullängsgymnasiet och Virginska gymnasiet.

  – Vi är väldigt glada över att kunna förmedla att vi nu stärker upp Riksgymnasiets budget. Det är en viktig verksamhet i Örebro, vilket vi också vill visa i handling, säger Marlene Jörhag, ordförande programnämnd Barn och utbildning.

  Programnämnd Barn och utbildning kommer omfördela medel till ändamålet redan i budgeten 2021. Under första året kommer det handla om en förstärkning på 10 miljoner kronor, påföljande år med ytterligare 6 miljoner konor.

  – Den här satsningen gör vi genom en omfördelning av de pengar som nämnden förfogar över. Det är en tydlig prioritering från majoriteten, säger Jessica Ekerbring (S) vice ordförande programnämnd Barn och utbildning.

  Undervisningen för eleverna på Riksgymnasiet för döva sker i små grupper med personal som har teckenspråk som sitt första språk eller är tvåspråkiga. Skolan har också anställda tolkar för personal som inte behärskar teckenspråket. God kommunikation är centralt för alla former av undervisning och på Riksgymnasiet för hörselskadade är det därför viktigt med en väl fungerande hörteknik. Antingen är den installerad i lokalerna eller portabel. Det finns också ett teknik- och hjälpmedelsteam som arbetar med utveckling och att serva utrustningen.

  – Det här är såklart ett välkommet besked för verksamheten. Vi vill ha ett Riksgymnasium i Örebro som kan erbjuda kvalitativ undervisning, det säkrar vi upp för genom det här beslutet säger Elisabeth Malmqvist (C) ordförande i Gymnasienämnden.

  Beslut fattas i samband med att budgeten för programnämnd Barn och utbildning antas den 4 februari.