• PRESSMEDDELANDE – S, M OCH C TAR BORT VALFRIHETEN FÖR FAMILJER I ÖREBRO!

  PEDAGOISK OMSORG SKA FASAS UT!
  Under förskolenämndens sammanträde den 28 mars 2023 klubbades majoritetens förslag till verksamhetsplan och budget igenom. En stor del av verksamhetsplanen är sådant som vi Kristdemokrater också kan ställa oss bakom, men det finns en fråga som får oss att reagera kraftigt.
  I majoritetens verksamhetsplan och budget står nämligen följande att läsa:

  Påbörja en utfasning av pedagogisk omsorg i syfte att avveckla verksamheten till år 2024. 

  – Även om vi Kristdemokrater anser att förskolans verksamhet till stora delar är fantastisk, så vill vi samtidigt påstå att den i nuvarande utformning inte lämpar sig för alla barn, säger Susanne Lindholm, kommunalråd för Kristdemokraterna.

  Många förskolor kämpar med stora barngrupper och har svårt att få tag på utbildade förskollärare, vilket gör miljön krävande för vissa barn. Att det då finns alternativa barnomsorgsformer för de barn och familjer som behöver det, är alldeles nödvändigt. Pedagogisk omsorg – tidigare kallat – Dagbarnvårdare – ger mer hemlika förhållanden i lugnare miljö och skapar även möjligheter för de föräldrar som vill stanna hemma lite längre med sina små.

  – Inflytandet ska ligga hos föräldrarna som vet vad som passar just deras barn bäst, inte hos klåfingriga politiker. Det nu fattade beslutet att ta bort den lilla valfrihet som fortfarande finns är en tydlig inskränkning för barnfamiljer i Örebro vilket vi starkt motsätter oss, fortsätter Susanne Lindholm.

  – Extra anmärkningsvärt är att Moderaterna och Centerpartiet går med på detta. Partier som i vanliga fall stoltserar med mer valfrihet. Har de ändrat ståndpunkt i frågan eller låtit sig köras över av det (s)törsta partiet i den styrande trion?

  För mer information kontakta

  Susanne Lindholm, kommunalråd, KD

  019-21 10 74

  Susanne.lindholm@orebro.se