• Rekordmånga Örebroare i naturen

  Örebro har varit mer förberedda än andra kommuner – har strategiskt satsat på gröna frågor i många år. Allt fler passar på att njuta av naturen i Örebro kommun. Besöken vid Rävgången och Varbergaskogen ökade med 150% i november 2020 jämfört med år 2019.  Det grillas som aldrig förr och vedkonsumtionen har ökat med 50%.

  – Det är glädjande att se att arbetet med att skapa gröna och hälsosamma miljöer som öppnar upp för möten mellan människor ger resultat. Satsningar på naturvård och friluftsliv är välinvesterade medel både för den enskilde och för samhället i stort.  Att vistas i naturen och att vara tillsammans med andra är hälsofrämjande och ger stora effekter på folkhälsan – en viktig pusselbit i arbetet med psykisk ohälsa och minskad stress, säger David Gelinder (Kd) presidieledamot i Programnämnd samhällsbyggnad.

  Naturskolan har två anställda som guidar på svenska, engelska, arabiska, syrianska och albanska. De arbetar med att gå ut tillsammans med personer som inte är lika bekanta med vår svenska natur och guida dem på deras språk.

  Under sommaren ökade sökningarna på naturkartan i Sverige med 172% samt sökningarna på Varbergaskogen har ökat med 1300%.

  – Det är otroligt kul att se dessa attraktiva, gröna mötesplatser som skapar goda förutsättningar för integration, jämlika lekmiljöer och en meningsfull fritid som är gratis och tillgängligt för alla. Några goda exempel är Voxparken och varbergaskogens lek och spontanidrottsmiljöer eller Brickebackens äventyrsslinga, gå ut och njut, säger Linda Larsson (C) vice ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

  Arbetet med friluftsliv fortsätter under året. Bland annat genom ”Friluftslivets år 2021” ett projekt lett av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket. Syftet med projektet är att få fler att prova friluftsliv samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Arbetet fortsätter därmed för att inspirera och uppmuntra örebroare att enkelt ta sig ut i naturen, bland annat genom att tipsa om olika aktiviteter och platser att besöka, genom inspirerande filmer och bilder.

  – I Örebro kommun har vi länge arbetat strategiskt för att öka möjligheterna att uppleva och nyttja grön- och naturområden både för medborgare och besökare. Framgångsrikt har trösklarna sänkts genom att skapa anpassade stigar och målpunkter i form av grillplatser, raststugor och övernattningsstugor. Vi har aktivt arbetat med att tillgängliggöra grönområden med målet att göra det enkelt för alla örebroare att ta del av naturupplevelser, säger Ullis Sandberg (S) ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad