• Satsning på stärkta språkkunskaper hos personalen inom äldreomsorgen

  Goda språkkunskaper hos personalen i äldreomsorgen är av yttersta vikt för att kunna samtala, förstå och dokumentera. Örebro kommun har sedan tidigare satsat på språkutveckling genom till exempel språkombud. Nu ser man ett behov av att jobba mer långsiktigt och strukturerat med frågan, därför kommer vård- och omsorgsförvaltningen och FUFA (Förvaltningen för utbildning försörjning och arbete) fördjupa sitt samarbete.

  – Ska vi kunna garantera en trygg äldreomsorg behöver vi säkerställa att personalen kan svenska, både för att kunna kommunicera med de äldre, men även för att kunna dokumentera på ett korrekt sätt. En riktigt bra satsning , säger Christina Håkansson (KD), vice ordförande Hemvårdsnämnden.

  Målsättningen är att de ska nå de betygskrav i svenska som används inom Vård- och omsorgscollege. Den kommunala vuxenutbildningen ser också ett behov av att tydligare kombinera studier i svenska och vård- och omsorg.

  – Vi behöver säkerställa att de elever som examineras och ska kliva in i branschen har en språknivå som innebär att man klarar av sina arbetsuppgifter. Med den här satsningen hittar vi mer struktur och långsiktighet i arbetet vilket är mycket positivt, Gunhild Wallin (C) ordförande Vårdboendenämnden.

  Yrkesutbildningscenter inrättar två lärartjänster som kommer erbjuda behovsanpassad undervisning mot betyg för personal från äldreomsorgen som bedöms ha behov. Förhoppningen är att kunna öppna upp för 40-70 platser per termin. I och med att personerna kommer ha olika språknivå kommer tiden man deltar variera mellan 6-18 månader och man kommer studera en heldag/vecka.

  – All fast anställd personal inom äldreomsorgen som behöver utveckla sina kunskaper i svenska ska erbjudas utbildning. Vi ser att det finns ett tydligt behov och agerar därefter, säger Fisun Yavas (S), ordförande i Hemvårdsnämnden.

  Beslut har fattades i hemvårdsnämnden (2022-08-25) och Vårdboendenämnden (2022-06-16)