• Stadsmissionen vill utöka ”Portens” öppettider – vädjar till kommunen om fler resurser

    Reportage i SVT publicerat 2023-04-17: Susanne Lindholm argumenterar för varför kommunen bör satsa på fler resurser till Stadsmissionen och deras arbete ”Porten”. Stadsmissionen arbetar med hela människan och hjälper stans mest utsatta och hemlösa, samtidigt som deras arbete stärker tryggheten i centrala Örebro.

    Lyssna till Kristdemokraternas tankar om varför kommunen bör omprioritera sina resurser när det gäller trygghetsarbetet. KD värnar om civilsamhället! Det offentliga ska stödja och inte styra.

    Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/stadsmissionen-vill-halla-porten-oppen-heldagar-vadjar-kommunen-om-fler-resurser?fbclid=IwAR0Lnek7tzyFHeSCXY_7xj2JW-od9TvnAzcVMQdeHI69OUM07vS8VB1H5os