• Stärkta medel till ökad måluppfyllelse och elevhälsa

  Örebro kommun har fått ta del av tillfälliga statliga medel riktat till skolområdet för 2021. Den politiska majoriteten KD/S/C har nu kommit överens om fördelningen.

  Medlens syfte är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots effekterna av covid-19-pandemin. Totalt handlar det om ett tillskott på 15 324 300 kronor. Beslutet nu i juni berör den andra halvan av potten.

  – Mår man bra så klarar man skolan bättre, så för att främja den psykiska hälsan hos barn och elever och väljer vi dels att rikta de här pengarna till elevhälsan i grund-och gymnasieskolan, men också till det generella arbetet för ökad måluppfyllelse, Marlene Jörhag (KD) ordförande programnämnd Barn och utbildning

  Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. Den politiska majoriteten KD/S/C har enats om att pengarna ska delas lika mellan grundskolan och gymnasiet, vilket innebär 288 kr/elev. 5 403 652 kronor fördelas till grundskolan F-9 och 1 888 498 kronor till gymnasie­skolan. Pengarna går till såväl kommunala som fristående verksamheter.

  – Många har slitit hårt under det här året, det är vi väl medvetna om, därför är ett annat medskick från nämnden att pengarna också ska kunna användas till förbättringar av arbetsmiljön för både elever och personal, säger Jessica Ekerbring (S) vice ordförande programnämnd Barn och utbildning.

  En mindre summa på 400 000 kommer att finnas kvar centralt för en riktad satsning mot elevhälsa.

  – Vi har valt att spara en mindre summa centralt som vi ska kunna rikta specifikt till elevhälsan, vi har en del tankar om vad det kommer att gå till, men får återkomma längre fram, säger Elisabeth Malmqvist (C) presidieledamot programnämnd Barn och utbildning.

  Beslut fattades på programnämnd Barn och utbildnings sammanträde den 3 juni.