• Ytterligare en tackgåva till anställda i Örebro kommun med anledning av Coronapandemin

  Corona-pandemin har pågått i närmare ett och ett halvt år. Det har varit en mycket tuff tid för de anställda i Örebro kommun med stora utmaningar utifrån hög smittspridning och hårda restriktioner. I våras gav kommunledningen en tackgåva till de anställda i form av värdecheckar motsvarande ett värde av 500 kr. Nu vill Kommunledningen återigen uppmärksamma och tacka de anställda för deras ovärderliga insatser.

  Medarbetare i Örebro kommun kommer att erbjudas en tackgåva i form av värdecheckar till ett värde av 2000 kr. Förutom att visa uppskattning för kommunens medarbetare blir gåvan även ett sätt att stödja olika branscher inom det lokala näringslivet.

  – Anställda i Örebro kommun är värda en stor eloge och vi vill rikta vårt tack till all personal i kommunens verksamheter. Gåvan visar på vår uppskattning och den ger också ett välbehövligt stöd till företagare i Örebro kommun, säger Marlene Jörhag (KD), kommunalråd med ansvar för programnämnd Barn och utbildning.

  Gåvan kommer omfatta alla som är anställda i kommunen vid det tillfälle som gåvan ges. Tackgåvan finansieras genom kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda behov samt utrymme för generella kostnadsökningar. Den totala kostnaden får maximalt uppgå till 27 mnkr.

  Värdecheckarna ska användas för köp hos de företag som har arbetsställe eller fast försäljningsställe inom Örebro kommuns geografiska gräns och som efter erbjudande anslutit sig till ett särskilt digitalt system för användning av värdecheckarna.

  År 2020 var det 186 lokala företag inom olika branscher som anslöt sig till värdecheckssystemet. Dessa företag kommer att tillfrågas om att ansluta sig även denna gång. Dessutom kommer möjligheten att ansluta sig marknadsföras på olika sätt genom annonsering i lokalpress, information på kommunens hemsida och direkta kontakter med branschföreträdare som t ex City Örebro och Marieberg Centrumförening för att därigenom få så många företag som möjligt att ansluta sig.

  Beslut fattas av Kommunstyrelsen den 8 juni 2021.