• VÅRD I TID

    Sverige är ett bra land att leva i, men problemen hopar sig. Redan innan pandemin var vårdköerna i Sverige ”all time high”. Under pandemin har det blivit värre, det är naturligt. Fast nu måste vi ta tag i problemen, annars blir de bara fler. Vi kristdemokrater prioriterar vårdfrågan högst på dagordningen om vi får regeringsmakten. Vi har genom åren blivit allt mer övertygade om att 21 olika regioner inte är rätt sätt att styra Sverige så att vi får god och jämlik vård över hela landet. Det är inte vården det är fel på, det är politikernas sätt att organisera den på. Lapptäcket av regioner har inget med modern styrning att göra, det är en kvarleva från 1862 års kommunalreform. Det är dags att börja jobba med vårt århundrades vårdreform. Är du med?