• Det ska löna sig att arbeta !

  Vi måste sluta lägga krokben för äldre som vill jobba i Sverige. Aldrig har seniorer varit så aktiva som idag. Man är friskare och piggare än tidigare generationer. Ändå finns det en föråldrad syn på vad man kan bidra med efter att man har fyllt 65.

   

  Pensionsåldern infördes för drygt 100 år sedan, då levnadslängden var mycket kortare och man inte förväntades leva många år efter pensionsdagen.

   

  Många äldre både vill och kan fortsätta arbeta. Ett av de största hindren är negativa attityder mot äldre inom arbetslivet. Så tidigt som i 40-årsåldern sjunker sannolikheten rejält för att en arbetssökande ska bli kallad på en jobbintervju.

   

  Det är ohållbart. Inte bara för den enskilde, utan för samhället i stort. Vi måste ta till vara på alla som vill och kan vara med och bidra, oavsett ålder. Attityderna mot äldre på arbetsmarknaden förändras och det måste bli enklare och lönsammare för äldre att fortsätta jobba.

   

  KD har länge varit en drivande kraft i att förbättra äldres situation. När vi satt i regeringen sänkte vi skatten för pensionärer fem gånger. Då hade Socialdemokraterna aldrig gjort det innan. Vi fick bort den särskilda löneskatten för äldre. Vi vill göra mer. Bland annat vill vi införa ytterligare en skattelättnad för dem som arbetar och är 69 år eller äldre.

   

  Men det handlar inte enbart om ökade skatteintäkter och mer pengar i plånboken. För många betyder jobbet mer än så, det skänker både mening och gemenskap.

   

  Hela samhället tjänar på att de som vill och kan får chansen att arbeta längre.