• Större valfrihet med LOV i Sundbyberg

    I december infördes Lagen om valfrihetssystem (LOV), för äldreboenden. Det är en efterlängtad reform som gör det möjligt för privata utförare att etablera och driva äldreboenden, förutsatt att de uppfyller kommunens kvalitetskrav.  Vi har för länge sedan gett makten till föräldrarna att välja skola åt sina barn. Nu är det dags att vi ser på våra äldre som individer som själva får välja på vilket hem de ska tillbringa sina sista dagar. Vårdboenden ska inte vara institutioner i samhällsmaskineriet utan människors hem.

    Våra äldre kan sedan ett par år tillbaka välja nischade hemtjänstföretag och byta om man inte är nöjd. Likaväl som man väljer på vilken restaurang man äter, så kan man välja hemtjänst. 2017 tar vi ytterligare ett steg mot full valfrihet för våra äldre när vi inför LOV för särskilda boenden. Vårt mål är att alla ska få bo kvar i ”sina” kvarter när det uppstår ett behov av stor omsorg. Dessutom får alla LOV-boenden samma ekonomiska villkor.

    Ett av målen med att införa LOV är att öka mångfalden av boenden i kommunen. Exempelvis kan boendet utöver omvårdnad och/eller demensinriktning ha en specialkompetens eller särskild inriktning såsom musik, mat eller ett visst språk. En mångfald av utövare ökar valfriheten för den enskilde samt höjer kvaliteten i äldreomsorgen.

    Information om förbättringar för de äldre nästa år

    Äldrenämnden i Sundbybergs stad satsar stort på stadens äldreboenden 2017. Förutom Tule Plaza, äldreboendet nedanför kyrkan som blir klart om drygt ett år, går man in i slutfasen för planeringen av mellanboendet i Ör, det vill säga hyreslägenheter för seniorer utan krav på behovsprövning. I Ör planerarar nämnden även ett traditionellt äldreboende. Nämnden kommer också att fatta beslut om placeringen av ett nytt äldreboende i Stora Ursvik. Det blir samtidigt lättare att få plats på Förvaltarens trygghetsboende, då alla sundbybergare får en gemensam kö.