• Sundbybergs ekonomi

  God kommunal ekonomi är en förutsättning för en väl fungerande kommun. Ett väl fungerande näringsliv och fler personer i arbete skapar de skatteintäkter som krävs för en fungerande välfärd. Det viktiga är inte vem som bedriver verksamheten utan vilket resultatet blir jämfört med nedlagd kostnad. Kristdemokraterna vill ha en väl fungerande marknadsekonomi, vilket förutsätter grundläggande etisk samsyn i samhället.

  • Sundbybergs ekonomi ska vara i balans och medborgarna ska få bästa möjliga service och kvalitet för skatterna och där kärnverksamheterna prioriteras.
  • Den politiska organisationen ska slimmas och bli mer kostnadseffektiv.
  • Om förutsättningarna finns ska vi sänka skatten i Sundbyberg.
  • Kommunalt finansierad verksamhet ska utföras både av enskilda, ideella organisationer och av staden själv för att få högsta kvalitet.
  • Investeringar i fastigheter ska ske på ett finansiellt ansvarsfullt sätt och renovering respektive nybyggnation av kärnverksamhetens lokaler ska prioriteras.
  • Inför kommunala servicegarantier för kommunens tjänster med tydliga besked om vilka effekter det blir för kommunen om garantin inte uppfylls.
  • Minska andelen ofrivilliga heltids- och deltidsanställningar 
  • Lika lön för lika arbete – osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska inte förekomma.
  • Medborgarnas första möte med staden, receptionen, telefonväxeln och hemsidan, ska snabbt ge svar på frågor som rör kommunens service.