• Årsmöte

  Vi är KD i Väsby. Vår passion för sociala frågor har alltid varit vår drivkraft. Med våra ca 120 medlemmar är vi en organisation som når ut till många väsbybor.


  Årsmöte för alla medlemmar i partiavdelningen ägde rum den 23 februari 2023. Medlemmarna kallades via medlemsregistret.

  Kortfakta:
  Efter valet 2022 gick vi i opposition med två mandat i kommunfullmäktige och KD-representanter i alla nämnder och styrelser.
  Vår gruppledare Maria Fälth är 2:e vice ordförande i Omsorgsnämnden.

  På årsmötet valdes styrelse för det nya verksamhetsåret.

  Styrelsen KD Väsby 2023/24
  Ordförande: Lars Tunkrans
  Vice ordförande: Aleksandra Grbic
  Ledamöter:
  Kassör: Dag Roslund
  Sekreterare: Ulla Jansson (kampanjledare)
  Linda Broberg
  Hannes Eliasstam
  Ersättare:
  Raouf Ayoub
  Mikael Wallin