• Aleksandra Grbic

  Nr. 8 på valsedeln till kommunfullmäktige

  Varför Kristdemokrat?

  Möt en av KD Väsbys fullmäktigekandidater. Aleksandra Grbic står på plats 8, är samordnare och demensvårdsutvecklare på Hammarbygruppen AB, 57 år, och bosatt i Apoteksskogen.
  Fritidsintressen: Gillar titta på olika dokumentära filmer.
  Favoritmusik: Älskar musik mest soul.
  Vilken politisk fråga är viktigast för dig?
  Hjälpa den individen som är i utsatt situation och vara solidarisk.
  Varför Kristdemokraterna?
  För mig var ett naturligt val att gå med Kristdemokrater. Uppvuxen med starka och tydliga värderingar där alla människor har lika värde, alla är unika och värdefulla och ska respekteras på lika villkor.
  Den trygga och stabila familjen ger bäst grund och förutsättningar till våra barn. Vi föräldrar ska lära våra barn normer och värderingar som är samhällets viktigaste grundsten.
  Mitt mål är att skapa förutsättningar till en väl fungerande omsorg präglad av trygghet, värdighet och helhetssyn på den enskilde individen. Anhörigas behov skall erkännas, uppmärksammas och erbjudas hjälp i olika former.
  Tack för din röst på Kristdemokraterna i kommunvalet den 11 september.
  Bli medlem enkelt på kd.nu/medlem