• Ett företagarvänligt Värmdö

  Värmdö är en kommun med många små- och medelstora företag. Dessa företagare möts av en byråkrati som består av 1 200 lagar, 2 200 förordningar, 8 100 föreskrifter och allmänna råd samt 94 000 000 blanketter.

  Kristdemokraterna i Värmdö vill skapa en hållbar samhällsutveckling, där hänsyn tas både till småföretagares vardag och till behovet av att kontrollera och säkerställa att verksamheterna drivs och fungerar som de ska.

  Rättviks kommun har utvecklat konceptet ”tillväxt och tillsyn”, som både tar hänsyn till småföretagares vardag och behovet av tillsyn för att kontrollera och säkerställa att verksamheterna drivs och fungerar som de ska. Rättviks kommun har förändrat sitt sätt att ta ut avgifter, kommunicera med företagare samt prata om hållbarhet. I korthet innebär Rättviksmodellen mindre byråkrati och enklare regler för småföretagare. Det handlar bland annat om att ta bort förskottsbetalning för tillsyn och istället införa rådgivande samtal och faktura i efterskott. Detta för att underlätta för kommunens företagare.

  Det här arbetet är inte enkelt. Förändring kan vara skrämmande för många och den svenska regeltillämpningen är en stark kultur.

  En kommun med välmående och framgångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärden. Att förbättra attityderna till företagande är därför en angelägen politisk fråga. Värmdö har börjat klättra uppåt i rankningarna av kommuners företagsklimat. Det är en utveckling som ska fortsätta och öka. Ytterst är det en fråga om attityder, service och förståelse för företagens vardag och villkor. Genom ett bra företagsklimat lockar vi fler företag till kommunen vilket ger jobb och ökade skatteintäkter.


  Kristdemokraterna anser att:

  • Värmdö ska bli en av Sveriges tio-i-topp rankade kommuner när det gäller näringslivsklimat.
  • kommunen ska ha en välkomnande attityd och skapa enkla kontaktvägar gentemot näringslivet, inklusive arbetsintegrerande sociala företag.
  • det ska finnas – och löpande följas upp – en policy mot osund konkurrens från kommunalt driven verksamhet.
  • kommunen ska inte äga bolag som driver verksamhet på den öppna marknaden, d v s konkurrerar med privata företag.
  • gymnasieskolan ska uppmuntra fler elever att starta och driva företag, exempelvis med stöd av Ung Företagsamhet.
  • gymnasieelever ska erbjudas att bli ”Sommarlovsentreprenörer”.
  • kommunledningen bör varje månad genomföra åtminstone två företagsbesök.
  • Vuxen- och arbetslivsnämnden ska fortsatt i samverkan med näringslivet arbeta för att fler personer långt från arbetsmarknaden ska kunna få praktikplats och arbete