• I styrelsen/nämnder 2022-2026

  Ledamöter och ersättare i Regionstyrelsen, nämnder och andra uppdrag där personerna är valda för perioden 1 januari 2023 till 31 december 2026.

  I Region Västernorrland har vi under mandatperioden en valteknisk samverkan med Sjukvårdspartiet Västernorrland och Sverigedemokraterna i opposition.

  Regionfullmäktiges valberedning

  • Henrik Sendelbach, vice ordförande

  Regionstyrelsen

  • Henrik Sendelbach, ledamot
  • Gunlög Jacobsson, ersättare (även ledamot i Vårdvalskutsskotet)

  Hälso- och sjukvårdsnämnden

  • Daniel Ekdahl, ledamot
  • Mona Hammarstedt, ersättare

  Regionala utvecklingsnämnden

  • Joseph Daibess, ledamot
  • Isak Gréen, ersättare

  Valnämnden

  • Henrik Sendelbach, vice ordförande
  • Maria Borgehammar, ersättare

  Regionens revisorer

  • Ingemar Wiklander, ordförande

  Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KTM)

  • Henrik Sendelbach, vice ordförande

  Jurymän i tryckfrihetsmål

  • Christina Ögrim, juryman i första gruppen