Motioner

Här hittar du Kristdemokraternas motioner (och svar/beslut som fattats kring dessa) i Region Västernorrland, tidigare Landstinget Västernorrland.

Motioner inlämnade 2023

Motioner inlämnade 2022

Motioner inlämnade 2021

Motioner inlämnade 2020

Motioner inlämnade 2019

Motioner inlämnade 2018

Motioner inlämnade 2017

Motioner inlämnade 2016

Motioner inlämnade 2015

Under perioden 2010-2014 ingick Kristdemokraterna i majoritetskoalitionen ”Vårdalliansen” tillsammans med Moderaterna, Sjukvårdspartiet Västernorrland, Centerpartiet, Folkpartiet Liberalerna och Miljöpartiet de Gröna. Då det hör till ovanligheten att skriva motioner i majoritetsställning, är det av förklarliga skäl heller inte några motioner ställda under denna period.

Motioner inlämnade 2009

Motioner inlämnade 2008

Motioner inlämnade 2007

Motioner inlämnade 2006

Motioner inlämnade 2005

Motioner inlämnade 2004

Motioner inlämnade 2003

Motioner inlämnade 2002

 • Landstingets miljöarbete (motion från KD, C, FP, SJVP och MP)
 • Separata operationsenheter för köpengar (motion från KD, C, FP, SJVP och MP)

Motioner inlämnade 2001

 • Familjecentralen – ett nav i samhället

Motioner inlämnade 2000

 • Elkänslighet
 • Fibromyalgi
 • Ung i dag

Motioner inlämnade 1996

 • Motion om alkoläsk

Motioner inlämnade 1995

 • Helhetssyn på länets kommunikationer
 • Dagkirurgi i Härnösand (motion från SJVP, L, KD och MP)

Motioner inlämnade 1989

Motioner inlämnade 1988

 • Stimulansbidrag till drogfria verksamheter
 • Flyktingars psykiska hälsa
 • Krafttag inom äldrevården (motion från KDS, C, M och FP) — ANSÅGS BESVARAD
 • Inrättande av ett hälso- och miljövårdspris — BIFÖLLS MED UTREDNINGSBESLUT, se inlägg

Motioner inlämnade 1987

Motioner inlämnade 1986

Motioner inlämnade 1985

Åren 1973 till 1985 saknade kristdemokraternas väljare representation i fullmäktige. Därav inte heller några interpellationer och frågor denna tid.