Interpellationer

Här hittar du Kristdemokraternas interpellationer och enkla frågor (samt svar som givits kring dessa) i Region Västernorrland, tidigare Landstinget Västernorrland.

Interpellationer och frågor inlämnade 2023

Interpellationer och frågor inlämnade 2022

Interpellationer och frågor inlämnade 2021

Interpellationer och frågor inlämnade 2020

Interpellationer och frågor inlämnade 2019

Interpellationer och frågor inlämnade 2018

Interpellationer och frågor inlämnade 2017

Interpellationer och frågor inlämnade 2016

Interpellationer och frågor inlämnade 2015

Interpellationer och frågor inlämnade 2014

Under perioden 2010-2014 ingick Kristdemokraterna i majoritetskoalitionen ”Vårdalliansen” tillsammans med Moderaterna, Sjukvårdspartiet Västernorrland, Centerpartiet, Folkpartiet Liberalerna och Miljöpartiet de Gröna. Då det hör till ovanligheten att ställa interpellationer till sina egna majoritetsföreträdare är det av förklarliga skäl heller inte någon större mängd interpellationer och frågor ställda under denna period.

Interpellationer och frågor inlämnade 2010

Interpellationer och frågor inlämnade 2009

Interpellationer och frågor inlämnade 2008

Interpellationer och frågor inlämnade 2007

Interpellationer och frågor inlämnade 2005

Interpellationer och frågor inlämnade 2004

Interpellationer och frågor inlämnade 2003

Interpellationer och frågor inlämnade 1996

 • Fråga om kvalitetsutveckling
 • Ungdomsmottagningen i Örnsköldsvik

Interpellationer och frågor inlämnade 1995

Interpellationer och frågor inlämnade 1994

 • Rehabilitering
 • Upphandling av konsulttjänster

Interpellationer och frågor inlämnade 1993

 • Grön utbildning
 • S:t Lukasstiftelsen

Interpellationer och frågor inlämnade 1992

Interpellationer och frågor inlämnade 1991

Interpellationer och frågor inlämnade 1990

Interpellationer och frågor inlämnade 1989

 • Polisanmälan av stölder från utvecklingsstörda — BESVARAD, se svar
 • Arbete för utvecklingsstörda

Interpellationer och frågor inlämnade 1988

 • Spritrazzior på krogarna
 • Förbättring av katastrofberedskapen
 • Vad görs de åldersdementa i Sollefteå — BESVARAD, se svar
 • Fritt förbandsmaterial för psoriasispatienter
 • Idrottsrörelsen och drogfrågorna

Interpellationer och frågor inlämnade 1987

 • Bristen på läkare i Kramfors och Höga-Kusten-området
 • Informationen kring nya dödsbegreppet
 • Hur går det med det miljövänligare ”oblekta” papperet

Interpellationer och frågor inlämnade 1986

Interpellationer och frågor inlämnade 1985

Åren 1973 till 1985 saknade kristdemokraternas väljare representation i fullmäktige. Därav inte heller några interpellationer och frågor denna tid. Listan på interpellationer och frågor är ofullständig före 2003, men vi jobbar för att få den komplett.