Reducera inte tandvårdsstödet till äldre och funktionshindrade

Majoriteten har beslutat reducera tandvårdsstödet med 2 miljoner kronor. Tandvårdsstödet är till för att stärka tandvården för framför allt äldre och funktionshindrade och ska inte gå till något annat.

M och KD:s budget infriar välfärdslöftet

  • kömiljarden är tillbaka för att bekämpa vårdköerna
  • sänkt skatt för ALLA pensionärer, inte bara de rikaste
  • 3 miljarder mer i klimatbistånd
  • en fritidspeng införs, som ska gå till barn i ekonomiskt utsatta hem
CC0 Creative Commons

Oppositionen formerar sig i Region Västernorrland

Centerpartiet, Sjukvårdspartiet Västernorrland och Kristdemokraterna formar en gemensam oppositionsgrupp i Region Västernorrland, för en jämlik vård och regional utveckling i hela Västernorrland.

Första fullmäktigemötet med nya regiongruppen

24-25 oktober ägde första regionfullmäktigemötet med vår nya regiongrupp rum. På mötet behandlades bland annat delårsrapporten för januari till augusti 2018.