• Maria Borgehammar – Redo för ett nytt ledarskap

    Maria Borgehammar.

    • Tre akutsjukhus – Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. Det måste vi ha för en jämlik, trygg och säker vård med rimliga avstånd.
    • Lyssna på personalen – De kan verksamheten och vet hur man kan förändra, förbättra och utveckla den.
    • Staten ska ha huvudansvar för sjukvården så att en högkvalitativ, effektiv och jämlik vård kan ges på lika villkor til hela befolkningen.