Mona Hammarstedt, 1:a på regionlistan

Kristdemokraterna behövs i regionen Västernorrland. Vi är Alliansens samvete som sätter människovärdet främst. Därför oroar det oss när vi ser hur välfärden sviker. Vi tycker att vårdcentralerna ska ha öppet på kvällar och helger så att fler kan få hjälp där istället för att åka till akuten. Vi kallar det närsjukvård.

För oss är det också viktigt att kunna åldras i trygghet och värdighet. Man ska kunna lita på att äldreomsorgen finns där när man behöver den. Många äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Finns då behov av hemtjänst ska man själv kunna välja vem som utför tjänsten. Det kommer en dag när vi inte längre klarar att bo kvar hemma. Därför vill vi Kristdemokrater attalla över 85 år,och som vill, ska garanteras plats i anpassat boende. Ett trygghetsboende.

God vård på jämlika villkor är en av de viktigaste frågorna i den svenska välfärden.
Mångfalden av vårdgivare inom tandvården ska öka för att förbättra valfriheten och tillgängligheten.

Vi ska se till att den uppsökande verksamheten inom äldrevården och tandvården ska förstärkas med geriatrisk kompetens. Allas munhälsa måste vara hög för att vi ska minimera och förebygga svåra sjukdomar.

För att ladda ner Mona Hammarstedts personvalsfolder i pdf, klicka här (länk öppnas i nytt fönster).