En värdig, tillgänglig och jämlik vård i hela länet!

Region Västernorrland har fullständigt spårat ur. Nuvarande majoriteten har visat upp en aldrig skådad brist på styrning och ledning. Politiker i ledande positioner har kommit och gått. Regiondirektörer och andra höga chefer byts på löpande band. Tillgängligheten till vården har på några få år försämrats dramatiskt. Ekonomin är åter körd i botten. Trots 300 friska miljoner efter en rejäl skattehöjning närmar man sig åter minusresultat med stormsteg.Det är inte att undra på när det är ett faktum att personalen flyr landstinget. Under 2017 beräknas över 500 miljoner av skattebetalarnas medel gå till att bekosta stafetter. Till detta får vi inte glömma Ådalen 2015 när tiotusendals demonstrerade mot majoritetens strukturförändringar som då framför allt påverkade sjukvården för Sollefteåborna. Vad blev det av alla de miljoner som man påstod sig skulle spara på detta undrar förstås många.

Vi går till val för att få ordning på oredan. Man kan inte fortsätta på den inslagna vägen att slå sönder fungerande verksamheter bara för självändamålet att allt ska centraliseras. Kraftansträngningar måste göras för att skapa strukturer som gör att folk vill jobba och stanna kvar i Region Västernorrland. Förtroendet hos invånarna måste återuppbyggas. Med respekt, gott bemötande samt förbättrad intern och extern kommunikation och dialog återupprättas förtroendet hos såväl länets invånare som regionens medarbetare.

Vi ska ha en värdig, tillgänglig och jämlik vård i hela länet!

VÅRT VÄLFÄRDSLÖFTE

  • förbättrad intern och extern dialog
  • lokalt ledarskap inom länsverksamheterna
  • en ny personalpolitik
  • personcentrerad vård inom hälso- och sjukvården
  • stopp för för den nu förda centraliseringspolitiken

Henrik Sendelbach, Timrå (5 på listan)
Joachim Jonsson Sundsvall (2 på listan)
Mona Hammarstedt, Fränsta (1 på listan)
Bo Grafström, Kramfors (4 på listan)
Foto: Elisabeth Öhman


Maria Borgehammar, Ö-vik (6 på listan)
Michal Zakolski, Bredbyn (3 på listan)
Foto: Jonas Forsberg