Ny förskola i Svartvik-Mellansjö godkänd

Ny förskola i Svartvik-Mellansjö godkänd

På torsdagen fattade förskolenämnden beslut om att godkänna en ansökan från Butterfly Förskola AB om att bedriva förskola i Svartvik-Mellansjö.

– Jag är glad att allt ser ut att gå i lås och vi snart kan ha en ny förskola på plats i Svartvik. Vi ser att behovet växer i omvandlingsområdena Högmora, Svartvik, Mellansjö och Vidja och med den här etableringen kommer många familjer att få ett nytt, bra alternativ, konstaterar förskolenämndens ordförande Karl Henriksson (KD), som ser ett stort behov av nya förskoleplatser i hela kommunen.

En del tekniska frågor behöver lösas innan bygget kan sätta igång, framför allt gäller det en flytt av Orlångsvägen i anslutning till tomten. Där pågår projekteringen för närvarande. Det planeras även för en kombinerad skola och förskola i Högmora som beräknas stå färdig år 2022 samt en förskola i Vidja år 2024.

Ny politisk sekreterare

Vi glada över att kunna välkomna Johanna Patricius som ny politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Huddinge. Utöver tjänsten som politisk sekreterare läser Johanna kandidatprogrammet i internationella relationer och ekonomisk historia. Hennes bakgrund finns i Kristdemokraterna och Kristdemokratiska ungdomsförbundet där hon bland annat varit vice ordförande i KD Södermalm och ledamot i KDU Stockholms distriktsstyrelse.

Johanna nås på
Tel: 08 535 301 69
E-mail: patricius@kristdemokraterna.se

 

 

Vinter-OS i Flottsbro kräver ny väg och spårväg

Vinter-OS i Flottsbro kräver ny väg och spårväg

Idag har Stockholms stads utredning om en eventuell ansökan om vinter-OS 2026 presenterat sitt förslag. Där ingår Flottsbro i Huddinge som en av de föreslagna anläggningarna.

– Flottsbro är Stockholmsregionens största och bästa skidanläggning och jag är inte alls överraskad att den finns med som en del i Stockholms OS-förslag. Men ett OS i Flottsbro år 2026 kräver att Trafikverket och landstinget ser till att planerna för den nya vägförbindelsen Tvärförbindelse Södertörn och den nya tvärspårvägen Spårväg syd blir verklighet och att tidsplanerna skärps och hålls. Utan fungerande transportinfrastruktur är det omöjligt att genomföra OS-tävlingar i Flottsbro, säger Karl Henriksson, Kristdemokraternas kommunalråd i Huddinge, bestämt. Läs mer

Startskott för stadsdel Kungens kurva

Från och med år 2021 kan Kungens kurva utökas med 10 000 nya invånare. Mellan Gömmarens naturreservat, Ikea och Heron city planerar nämligen KF Fastigheter att bygga tusentals nya bostäder.
– Det känns väldigt spännande att Kungens kurva äntligen får bli en levande stadsdel, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs mer