Välkommet besked från Trafikverket

Välkommet besked från Trafikverket

Trafikverket väljer den norra korridoren för Tvärförbindelse Södertörn.

– Tvärförbindelse Södertörn har funnits med i planeringen i många decennier och behovet av en ny väg har blivit allt mer akut allteftersom befolkningen på Södertörn har ökat. Därför är jag väldigt glad över att Trafikverket nu har tagit ett nytt steg på vägen mot byggstart, säger Kristdemokraternas kommunalråd Karl Henriksson.

Det innebär att den nya vägen kommer att gå rakaste vägen från Haninge till Flemingsberg och vidare till Vårby Haga genom Glömstadalen. Från Gladö kvarn till korsningen med Huddingevägen kommer den att gå i en tunnel under Flemingsbergsskogen. För sträckan mellan Huddingevägen och Flottsbro-avfarten finns det två alternativ, antingen i tunnel eller i ytläge, men Huddinge kommun och Trafikverket har skrivit ett avtal om att sträckan ska dras i tunnel under förutsättning att det i Sverigeförhandlingen nås en uppgörelse om byggandet av Spårväg syd.

– Valet av korridor är klokt, det ger både de kortaste restiderna och de bästa förutsättningarna för en smart och snabb kollektivtrafik mellan viktiga målpunkter i regionen som Haninge och Flemingsberg. Det här möjliggör en fortsatt snabb utveckling i södra delen av Stockholmsregionen och ger förutsättningar för många nya bostäder samtidigt som viktig naturmark får ett förstärkt skydd, konstaterar Karl Henriksson.

Aktiviteter bör inte arrangeras uppifrån – Därför läggs Områdesdagarna ner

Områdesdagarna anordnas runt om i Huddinge som kommunen tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen tidigare ansvarat för, genom att ge uppdrag till lokala föreningar och verksamheter. Detta har emellertid lett till svårigheter med att locka lokalinvånarna till dessa dagar eftersom det har varit förvaltningen som ”fått gissa” vilka aktiviteter invånarna i områdena velat ha.

Förändringen innebär att de tidigare av kommunen ledda områdesdagarna läggs ner men att föreningar ska kunna söka medlen som användes till områdesdagarna som
bidrag för att själva arrangera lokala offentliga aktiviteter. Förhoppningen är då att aktiviteternas lokala förankring stärks samt att lokala önskemål lättare uppfylls.

– Jag tycker det här var ett väldigt bra beslut eftersom sådana här aktiviteter inte bör arrangeras uppifrån från kommunens håll utan bör komma från lokalinvånarna själva som bäst vet vad de vill ha för aktiviteter, säger Dennis Åström Ullström (KD), ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

 

Uttalande – Rättvis moms för välfärdstjänster

Inom äldreomsorgs- eller förskoleverksamheten finns det idag olika skatteregler beroende på om den som äger byggnaden eller driver verksamheten är ett företag, en förening, en kommun eller en annan offentlig myndighet.

Kristdemokraterna i Huddinge anser att vi behöver förändra momsreglerna så att alla aktörer får likvärdiga villkor. Vi anser inte att det är långsiktigt hållbart att momsspecialiserade skattejurister ska komma med det slutgiltiga ordet, utan att det istället ska handla om kvalitet och pris. När det är så rättvist som möjligt är det de bästa verksamheterna och idéerna som premieras.

Kristdemokraterna i Huddinge vill därför att en statlig utredning tillsätts med syfte att skapa likvärdiga momsvillkor för alla aktörer i välfärdssektorn.

För frågor kontakta:
Johanna Patricius, politisk sekreterare
Tel: 08 535 301 69
E-mail: patricius@kristdemokraterna.se

 

Huddinge – Kommunen med flest Attefallshus

Tidningen Hem & Hyra har undersökt vilka kommuner som har flest Attefallshus – en komplementbyggnad uppkallad efter kristdemokraten och dåvarande bostadsministern Stefan Attefall (2010-2014) – och Huddinge kommun är den kommun med flest anmälningar. Kristdemokraterna i Huddinge är positiva till Attefallshusen men ser gärna fler.

–          I en växande kommun som Huddinge kan Attefallshusen vara en del av lösningen men det behövs också fler bostäder till rimliga priser, inte minst i en universitetskommun som Huddinge och i ljuset av det stora flyktingmottagandet, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

 

Kristdemokraterna vill bland annat förenkla byggreglerna för att kunna fortsätta bygga mer, bland annat utmed Spårvägs syds sträckning där det är viktigt att bostäder, arbetsplatser och kommersiell service står i fokus.