Positiva siffror för förskolan i Huddinge

Pressmeddelande 2018-04-26
Färsk statistik från Skolverket visar på att Huddinges förskolor blir bättre. Andelen förskollärare ökar och barngruppernas storlek minskar.

– Det är glädjande att vi för tredje året i rad kan se att barngruppernas storlek minskar i de kommunala förskolorna. Jag är glad att vi också kan se att andelen utbildade förskollärare ökar. Båda barngruppernas storlek och andelen förskollärare är utmaningar som vi kommer att behöva fortsätta jobba med för de bidrar förstås till barnens trygghet och kvaliteten i det pedagogiska arbetet, säger Karl Henriksson (KD), förskolenämndens ordförande i Huddinge.

Även personaltätheten i Huddinges kommunala förskolor ökar och Huddinge ligger därmed över genomsnittet i Stockholms län för första gången.

– Det som har skett är att antalet barn per personal har minskat hos oss, inte att den har ökat i resten av länet. Vi ska fortsätta jobba för att Huddinges kommunala förskolor blir attraktiva arbetsplatser för förskollärare och barnskötare. Våra kompetenta medarbetare är nyckeln till en god förskola för barnen, konstaterar Karl Henriksson.

För mer information:

Karl Henriksson (KD)                                                 Johanna Patricius (KD)
Kommunalråd och förskolenämndens ordförande       Politisk sekreterare
08 – 535 313 51                                                                     08 – 535 301 69
karl.henriksson@huddinge.se                                          johanna.patricius@huddinge.se

 

Veckans ros till Socialdemokraterna i Huddinge

Replik till Socialdemokraterna 5/4 2018  i Huddingedirekt:

Vi kristdemokrater vill passa på att ge veckans ros till Sara och Rasmus i Socialdemokraterna i Huddinge som stödjer KD:s förslag om att ge tullen mer resurser.

Redan för en månad sedan gick vår partiledare Ebba Busch Thor ut med att vi kristdemokrater vill ge Tullverket en halv miljard kronor mer om året. Det är inte bara alkohol och narkotika som är problemet utan även stöldgods. Tullen ska få bättre möjligheter att beväpna sig, göra beslag och gripa misstänkta. Det krävs även att tullen jobbar närmare polisen.

Roligt att vi är överens. Nu hoppas vi att era partikollegor i regeringen lyssnar på oss. Vi kommer i vilket fall att fortsätta kämpa för dessa frågor.

Låt oss ta ansvar för vården

På fotot: Karl Henriksson, Stephanie Hansson & Dennis Åström Ullström.
Fotograf: Lennart Molin.
Publicerad i Huddingedirekt vecka 13.

Idag kan en undersköterska från landstinget möta en undersköterska från Huddinges hemtjänst i dörren hos en patient. Vi kristdemokrater vill att staten ska ta över ansvaret för sjukhusvården för att den ska bli likvärdig över hela landet och resurserna användas på ett effektivt sätt. Men vi tror också att det vore klokt om kommunerna tog över ansvaret för primärvården.

Idag är chansen att överleva till exempel en prostataoperation mycket högre om du bor i Stockholms län än i Jämtland, samtidigt som man i många landsting spenderar jättesummor på utrustning som bara används några få gånger per år. Det är inte rimligt. Därför bör sjukhusen bli statens ansvar.

För primärvården, till exempel vårdcentralerna, är utmaningen istället att komma närmare medborgarna. Vi tycker att besluten om vårdcentralerna bör fattas så nära oss patienter som möjligt, det vill säga i kommunerna. Hemsjukvården borde samordnas med hemtjänsten, som ju är ett kommunalt ansvar. Läkarna på äldreboendena ska kunna anställas direkt av kommunerna. Ungdomsmottagningar och den öppna barn- och ungdomspsykiatrin bör finnas så nära skolornas elevhälsoteam som möjligt. Barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler skulle kunna fungera i samma organisation som öppna förskolor och det stöd som den kommunala socialtjänsten ger.

Huddinge kommun har ofta ett mycket bra samarbete med Stockholms läns landsting, vilket bland annat syns i att vi i kommunen har fyra familjecentraler där öppen förskola samarbetar med landstingets barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler. Men samarbetet mellan primärvården och kommunen skulle trots det kunna bli väldigt mycket bättre. Att låta kommunen få ansvaret för primärvården, som det fungerar i Norge, vore ett steg närmare idealet om en vård som kommer nära. En vård där medborgarna får mer att säga till om när det gäller primärvårdens öppettider och tillgänglighet. En röst på Kristdemokraterna är en röst för en trygg vård nära dig.

Karl Henriksson (KD) kommunalråd i Huddinge
Stephanie Hansson (KD) 1:e vice ordförande i äldreomsorgsnämnden i Huddinge
Dennis Åström Ullström (KD), toppkandidat till kommunfullmäktige

 

Vi söker valarbetare

Kristdemokraterna i Huddinge söker två valarbetare till valrörelsen inför kommunvalet 2018. Tjänsten är en tidsbegränsad heltidsanställning med varierande arbetstider. Anställningstiden löper från den 20 augusti till och med 9 september eller enligt överenskommelse.

Som valarbetare kommer du att arbeta med att sprida information om vår politik. Du behöver inte vara medlem i partiet, men det är bra om du är bekant med vår politik. De primära arbetsuppgifterna för jobbet är att dela ut material, vara med och arrangera politiska evenemang, prata med våra väljare om Kristdemokraternas politik, stå i valstugan, lappa brevlådor med mera. Du kommer att jobba i grupp tillsammans med andra valarbetare och/eller volontärer i partiet. Oregelbunden arbetstid samt helgjobb är en del av jobbet. Du ska tycka om högt tempo och vara okej med att arbeta utomhus i varierande väder.

För att fungera i tjänsten som valarbetare är det viktigt att du delar Kristdemokraternas värderingar och att du i ditt utåtriktade arbete är väl medveten om att du alltid representerar partiet. Det är ett utåtriktat arbete och därför mycket viktigt att du kan hantera människor på ett bra sätt och att du är duktig på att kommunicera.

Dina kvalifikationer:
– Utåtriktad och social
– Van vid att ta eget ansvar
– Tycker om att jobba i grupp
– Pålitlig och arbetsam
– B-körkort

Kristdemokraterna har styrt Huddinge tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och det lokala partiet Drevvikenpartiet de senaste åtta åren, sedan 2010 även med Centerpartiet och sedan 2014 med Huddingepartiet. Kristdemokraterna har i dag två ledamöter i kommunfullmäktige, bland dem finns vårt kommunalråd som också är ordförande i förskolenämnden. Den andre ledamoten är vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

Vid frågor/intresse kontakta valledare Johanna Patricius på telefonnummer: 08 535 301 69 eller e-mail: patricius@kristdemokraterna.se