Framtidens medicin utvecklas i Huddinge

doctor-563428-960-720

På torsdagen invigdes det gemensamma högskolekvarteret för sjukvård i Flemingsberg. Tillsammans med Kungliga tekniska högskolans Skolan för teknik och hälsa (STH) samt Röda korsets högskola har Karolinskas CAMST/Simulatorcentrum och CLINTEC Medicinsk teknik flyttat in i ett gemensamt hus, Technology and Health.

Läs mer

Nytt äldreboende byggs ihop med förskola

aldre

Huddinge ska få ett nytt äldreboende som öppnar upp för gemenskap mellan generationer. Förutom de 90 nya lägenheterna ska även en förskola med plats för 120 barn placeras i samma byggnad. Det fattade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut om på sitt senaste sammanträde.

Läs mer

Tryggare vård i hemmet med nytt förslag

Stephanie_1

En sammanhållen vård och en klarhet i vem som bär ansvaret. Nyligen fattade hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting beslut om att hemsjukvården ska bli en kommunal verksamhet, i stället för att styras i landstingets regi.
– Äntligen! Det här kommer att underlätta vardagen för både brukare och personal, säger Stephanie Hansson (KD), 1:e vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

Läs mer

KD: Så får vi lärare att studera vidare

bibliotek

Elever med störst behov ska få rätt hjälp i tid. Det anser Kristdemokraterna som i sin budgetmotion väljer att satsa på vidareutbildning för lärare, med fokus på specialpedagogik och svenska som andra språk.
– Det här är viktiga förslag för att eleverna ska uppnå kunskapsmålen, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs mer