Pressmeddelande De här blir ordföranden i kommunens nya fastighetsbolag

Pressmeddelande 2017-12-12
I samband med att Huge Fastigheter AB splittrats och blivit två stycken bolag beslutade kommunfullmäktige den 11 november att Gunilla Helmerson (M) och Tomas Hansson (KD) blir nya ordföranden för Huge Bostäder AB respektive Huddinge Samhällsfastigheter AB.

– Jag ser fram emot det nya uppdraget som ordförande i bolaget. Huddinge Samhällsfastigheter AB har en viktig roll i att bygga, äga och förvalta verksamhetslokaler åt Huddinge kommun. Min ambition är att vi ska hitta bra och kostnadseffektiva lösningar som gagnar kommunen och dess invånare. Jag har tidigare som kommunalråd arbetat nära de kommunala verksamheterna och det är kunskaper som jag hoppas kunna bidra med i bolaget, säger Tomas Hansson (KD).

Båda har sedan tidigare suttit i styrelsen för Huge Fastigheter AB där Gunilla Helmerson var ordförande medan Tomas Hansson var ledamot.

– Med mina tidigare erfarenheter från kommunens olika fastighetsbolag vill jag bidra till att klokt förvalta Huge bostäder AB:s stora bostadsbestånd såväl som bolagets centrumanläggningar. Vi har stora uppgifter framför oss med både renoveringar, nybyggnation och utveckling av till exempel Björnkullaområdet, säger Gunilla Helmerson (M).

Kommunfullmäktigeprotokollet justeras den 18 december.

 

För mer information:
Tomas Hansson (KD)                                         Gunilla Helmerson (M)
Ordförande i Huddinge                                        Ordförande i Huge Bostäder AB
Samhällsfastigheter AB                    
tomas.hansson@huddinge.se                         gunilla.helmerson@huddinge.se

Johanna Patricius (KD)                       Hampus Holmgren (M)                                                            Politisk sekreterare                                      Politisk sekreterare
08 – 535 301 69                                             08 – 535 301 58
johanna.patricius@huddinge.se     hampus.holmgren@huddinge.se
                                            

 

 

 

Huddingekandidater på landstingslistan

På Kristdemokraterna Stockholms läns nomineringsstämma den 2 december fastställdes, bland annat landstingslistorna. Kristdemokraterna i Huddinge var värdar för stämman som hölls på Östra gymnasiet i Skogås. Ella Bohlin toppar tillsammans med Karl Henriksson samtliga landstingslistor i Stockholms län.

– Vi ser varje dag att det behövs en stark kristdemokrati i Stockholms läns landsting, med fokus på en trygg och tillgänglig sjukvård och en kollektivtrafik som man kan lita på. Jag är glad att partiet gett mig förtroendet att tillsammans med vårt landstingsråd Ella Bohlin toppa valsedlarna i länet och ser verkligen fram emot en valrörelse där vi ska lyfta fram hur vi ska kunna ta nästa steg för att möta utmaningarna i stockholmarnas vardag. Här i Huddinge är landstinget den viktigaste arbetsgivaren och de beslut vi fattar i landstingsfullmäktige har oerhört stor betydelse för kommunens utveckling, säger Karl Henriksson (KD).

På landstingslistan för valdistrikt SO = Haninge, Huddinge och Nynäshamn så finns även Dennis Åström Ullström (plats 4), Gorges Barkho (plats 5) och Stephanie Hansson (plats 6) med.

 

Studiebesök hos McDonalds i Huddinge

Förra veckan besökte Karl Henriksson (KD), kommunalråd, för att lära sig mer om hur de arbetar med att få in människor i arbete.

– McDonald’s gör en fantastisk insats när det gäller att ge jobb åt till exempel ungdomar och nyanlända. Vi behöver hitta bättre vägar för att ge människor riktiga jobb med riktig lön och där har vi haft bra samtal om hur vi kan bli bättre i Huddinge och i Sverige. Jag är glad över det engagemang som finns från företagare som Claes Kindvall, säger Karl.

På nationell nivå vill vi Kristdemokrater bla annat:
Införa introduktionsanställningar där man lär sig jobbet på jobbet till lägre ingångslön.

Ta bort den särskilda löneskatten för äldre som jobbar och sänk åldersgränsen för ett förstärkt jobbskatteavdrag till 64 år.

Bygga ut fler Yrkesvuxplatser så att fler arbetslösa får jobb och bristyrken förses med kunnig personal.