”Huges ekonomi klarar utdelning”

De senaste fem åren har Huge Fastigheter AB missat att ge Huddinge kommun en utdelning på sin vinst. På måndagen fattade därför kommunfullmäktige beslut om att låta Huge tilldela kommunen 51,75 miljoner kronor.
– Det här kommer inte att påverka Huges möjligheter att göra nödvändiga renoveringar och investeringar, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs mer

Fler tåg ska stanna i Flemingsberg

Nya snabbpendeltåg och regionaltåg kommer att börja stanna i Flemingsberg. Det står klart efter att trafiknämnden i Stockholms läns landsting under tisdagen valde att fastställa planeringsramverket för pendel- och regionaltågstrafiken i Stockholms län. Pendeltågens stomtrafik kommer att kompletteras med snabbpendeltåg som bara stannar på de större stationerna, och regionaltågen från Örebro och Eskilstuna kommer i framtiden inte längre ha Stockholms central som slutstation utan fortsätta till Arlanda och Uppsala.

Läs mer

Pia Berkman (KD) har fått nytt uppdrag

Kristdemokraternas tidigare ledamot i socialnämnden, Pia Berkman (KD), har blivit invald i Huddinges råd för funktionshinderfrågor. På onsdagen hölls hennes första möte, där rådet bland annat fattade beslut om 2017 år verksamhetsplan.
– Det känns jättebra. Funktionshinderfrågor har jag jobbat med i många år i mitt yrkesliv, säger hon.

Läs mer

Huddinge satsar på effektiv kollektivtrafik

För att fler Huddingebor ska välja att åka kollektivt är det viktigt att det gemensamma färdsättet blir mer attraktivt. Därför har kommunen tagit fram en kollektivtrafikplan som bland annat ska korta restider och skapa smidigare byten.
– Vi behöver göra kollektivtrafiken mer pålitlig och effektiv. Med rätt förutsättningar kommer det klimatsmarta valet också kännas som det smartaste valet för resenären, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs mer