Flemingsberg imponerade på riksdagsledamot Caroline Szyber

Szyber3

En vision om 12 000 nya bostäder, 20 000 nya arbetstillfällen, en centrumanläggning för 100 000 besökare och ett resecentrum för en tillgängligare kollektivtrafik inom 20 år. När Kristdemokraternas Caroline Szyber, riksdagsledamot och ordförande i civilutskottet, besökte Flemingsberg imponerades hon av ambitionsnivån för kommundelen.

Läs mer

Huddinge säljer bostäder som saknar strategisk betydelse

karlhenriksson_a4_5852 - Kopia

Som vi har berättat om tidigare planerar kommunen att sälja av bostäder som idag inte anses vara av strategisk betydelse. Efter en utredning föreslås därför att 18 fastigheter i form av villor, fritidshus och lokaler ska säljas i en första etapp.
– Det kommer att finnas en möjlighet att köpa sin bostad för de hyresgäster som vill, berättar Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs mer

Musikpedagoger ska utbildas i Flemingsberg

1

Nästa år flyttar den stiftelseägda högskolan Svenska musikpedagogiska institutet (SMI) till Flemingsberg. På onsdagen träffade Karl Henriksson (KD), kommunalråd, högskolans rektor, Ian Plaude, för att höra om deras arbete.
– Det blir jättespännande med en musikinriktad högskola i Huddinge. Även om de för tillfället bara tar emot ett 60-tal studenter kommer det att bli ett jättelyft för kulturlivet i kommunen, säger Karl Henriksson.

Läs mer

Tryggare bostäder planeras i Stuvsta

Stephanie_1

Huddinge ska få sitt första trygghetsboende. Stuvstas infartsparkering kommer att läggas under jord och ovanför mark ska bostäder byggas som till stor del riktar sig till äldre.
– Trygghetsboenden är en prioriterad fråga för oss kristdemokrater. Snabb hjälp ska vara möjligt för äldre även i sin hemmamiljö, säger Stephanie Hansson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

Läs mer