• KD:s budget 2024 – pressmeddelande

  Kristdemokraterna storsatsar på mindre barngrupper i förskolan, höjd kvalitet inom vård och omsorg och ökad trygghet. Vård- och omsorgsnämnden får 27,7 mnkr mer än i den styrande koalitionens förslag, förskolenämnden 19,7 mnkr och trygghetssatsningar 23,1 mnkr. KD föreslår också en försäljning av det kommunala bostadsföretaget Huge Bostäder AB.

  – Vi väljer att prioritera kommunens kärnverksamheter istället för att äga ett bostadsföretag som inte ger någon ekonomisk avkastning. Vi vill satsa på mindre barngrupper i förskolan, ökad kvalitet i äldreomsorgen och en bred palett av åtgärder för att på kort och lång sikt öka tryggheten och bekämpa kriminaliteten, säger Karl Henriksson (KD), oppositionsråd.

  Kristdemokraterna satsar 61,6 miljoner kronor på kvaliteten i vård och omsorg, plus 5,5 miljoner extra på anhörigstöd, 3 miljoner för att motverka äldres ensamhet och 1,5 miljon på Ung Omsorg, möten mellan generationer på äldreboenden. Inom förskolan satsar partiet 49 miljoner kronor på minskade barngrupper och ökad personaltäthet.

  – Kristdemokraterna har i många år kämpat för mindre barngrupper i förskolan, framför allt för de allra yngsta barnen. Nu har vi ett gyllene tillfälle att förverkliga det. Vi har varken brist på lokaler eller personal och väljer vi att sälja Huge har vi råd att satsa, konstaterar Karl Henriksson.

  Kristdemokraternas tredje huvudprioritering är tryggheten, vilket innebär större satsningar till fyra nämnder än i den styrande koalitionens budget. Kultur- och fritidsnämnden får 5 miljoner kronor extra för att tillsammans med idrottsföreningar öppna upp idrottshallar på fredags- och lördagskvällar. Socialnämnden får 5 miljoner extra för att utveckla familjecentralerna, fler fältsekreterare, utvecklat avhopparstöd och föräldrarådgivning på alla Huddinges skolor. Kommunstyrelsen får 5 miljoner extra för att satsa på föreningsdriven nattvandring och fler ordningsvakter, trygghetsvärdar och trygghetskameror. Natur- och stadsmiljönämnden får 5 miljoner kronor för att höja ambitionsnivån i arbetet mot klotter och skadegörelse.

  – Otrygghet och den allt grövre brottsligheten är den största och mest akuta utmaningen just nu i Huddinge. Vi måste både agera kraftfullt för att stoppa de kriminella gängen här och nu och genom långsiktigt förebyggande arbete förhindra att nya barn och unga dras in i gängen. Det är det som är syftet med våra förslag, slår Karl Henriksson (KD) fast.