• Lars Adaktusson vill skärpa EU:s klimatmål

  – Minskad klimatpåverkan har hög prioritet på min agenda för EU, sade Lars Adaktusson under sin snabbvisit i Värnamo. Här fick han lära sig mer om hur klimatförändringarna påverkar en liten översvämningshotad stad som Värnamo. Lars står överst på Kristdemokraternas valsedel i valet till Europaparlamentet. Han kom även in på sin hjärtefråga – mänskliga fri- och rättigheter.

  – Värnamo är en av Sveriges 18 mest översvämningshotade städer, berättade kommunens produktionschef Ronnie Björkström för Lars Adaktusson (KD). Vi bygger om hela Åbroparken med skyddsvallar och pumpstationer för att kunna skydda människor och tekniska system vid en översvämning i Värnamo centrum. Eftersom vi är en nationellt prioriterad stad så får vi statliga bidrag till det.

  – De som har jobbat länge i kommunen säger att de kan se hur Lagans vattenstånd varierar allt oftare och snabbare, fortsatte han. Det är inte svårt att dra paralleller till det förändrade klimatet.

  – Här i Värnamo är vi tacksamma för minsta grej du kan göra för att minska klimatförändringarna, fyllde Håkan Johansson (KD), Värnamo, i med tydlig adress till Lars Adaktusson.

  – På min agenda för EU ligger klimatfrågorna högt, svarade Lars. Jag vill helt klart vara med och skärpa EU:s klimatmål.

  – Vad ska vi göra med alla tiggare från framför allt Rumänien som börjar bli en allt vanligare syn även här i Värnamo? frågade någon i publiken.

  – Vi löser inget genom att förbjuda tiggeri eller skicka notan för tiggarnas socialtjänst till Rumänien, svarade Lars Adaktusson. Tvärtom måste vi stå upp än mer för människovärdet och hjälpa Rumänien att ta hand om landets romer på ett värdigt sätt.

  – Det pågår uppenbara brott mot mänskliga rättigheter gentemot romer i Rumänien, fortsatte han. EU måste satsa oerhört mycket på att sätta press på den rumänska regeringen att de tar itu med detta på ett konstruktivt sätt.