• Kristdemokraterna är på

  Arnold Carlzon och Håkan Johansson, Kristdemokraterna Värnamo.

  Kristdemokraterna är på. När Centerpartiet talade om att de vill ha ytterligare en familjecentral i Värnamo kommun var det inte svårt för oss kristdemokrater att haka på. Håkan Johansson (KD) och Arnold Carlzon (KD) förklarar varför i denna insändare.


  Kristdemokraterna är på

  Tack Centerpartiet för ett mycket bra förslag! Värnamo kommun behöver helt klart (minst) en familjecentral till.

  I Kristdemokraternas länsprogram står det att det ska finnas minst en familjecentral i varje kommun. När vi i Värnamo har samtalat om det så har vi främst tänkt att nästa familjecentral borde placeras i någon av kransorterna, men Vråen är ett bra första steg. Vidare vill vi utveckla familjecentralerna i samverkan med civilsamhället och höja åldersgränsen till 12 år.

  Kristdemokraterna i Värnamo kommun kommer helhjärtat att ställa upp på detta förslag. Vi som skriver detta är båda engagerade i såväl kommun som region och vi lovar att driva frågan på båda arenorna om vi får väljarnas förtroende.

  Håkan Johansson (KD), gruppledare
  Arnold Carlzon (KD), Ordförande i Medborgarnämnden


  Publicerad:

  • 2022-08-27: Värnamo Nyheter