• Det är dyrt att vara barnfamilj idag

  Camilla Rinaldo Miller, Bredaryd, Kristdemokraterna Värnamo (Foto: Rickard L Eriksson)

  – Det är dyrt att vara barnfamilj idag, skriver kristdemokraterna Camilla Rinaldo Miller och Jakob Forssmed i en insändare.

  – Kristdemokraterna är familjens röst i politiken, fortsätter de och ger sex förslag som definitivt skulle göra livet lättare för barnfamiljerna.


  Det är dyrt att vara barnfamilj idag

  Sverige är på väg in i en lågkonjunktur, samtidigt med hög inflation. En dålig mix för människors privatekonomi och för ekonomin i stort. Hushållens köpkraft urholkas, konsumtionen minskar och oron för att bli arbetslös ökar.

  Och redan innan inflationen slog till mötte svenska hushåll magontspriser när de öppnade elräkningen eller tankade bilen – för att regeringen aktivt bedrivit en politik som drivit upp el- och drivmedelspriser.

  Inte minst drabbar detta barnfamiljer. Enligt vissa prognoser kommer en del barnfamiljer möta ökade kostnader på över 70 000 kr mellan april 2021 och april 2023.

  Nu är det viktigt att stötta de hushåll som behöver det, utan att elda på inflationsbrasan genom allt för breda stimulanser. Barnfamiljer borde stå först i kön för sådana insatser.

  Förslag som gör livet lättare för barnfamiljerna

  Kristdemokraterna är familjens röst i politiken. Vi föreslår:

  • Sänkt skatt för föräldrar med upp till 500 kr per månad och hushåll.
  • Höjd barndel i bostadsbidraget med 200 kr per barn och månad.
  • Höjd lägstanivå i föräldraförsäkringen till 220 kronor per dag istället för dagens 180 kronor.
  • Inför ett fritidskort så att alla barn har råd med en aktiv fritid. Kortet ska bara kunna användas för att betala fritidsaktiviteter och ges till alla barn i åk 2-9 (500 kr per år till alla barn, men 2400 kr per år till barn i familjer i ekonomisk utsatthet). Det är viktigt att inte barnens aktiviteter får stryka på foten för att det blir dyrt att köpa mjölk och bröd.
  • Avskaffa det förstärkta amorteringskravet, som drabbar de med stora lån i förhållande till sin inkomst.
  • Sänkt skatt på el när priserna når över snittet de senaste 24 månaderna, liknande den modell som finns i Norge.

  Jakob Forssmed (KD), vice partiledare och ekonomisk-politisk talesperson
  Camilla Rinaldo Miller (KD), riksdagskandidat Bredaryd


  Publicerad:

  • 2022-08-13: Värnamo Nyheter