• Acko Ankarberg Johansson, KD:

  KD-initiativ genomförs!
  Två viktiga initiativ togs av oss tillsammans med M och V i riksdagen under hösten 2020 och våren 2021. Initiativ som vann riksdagens gillande och nu kommer genomföras av regeringen.
  1. Årlig förstärkning om ca 4 miljarder till äldreomsorgen med start 2021 som ska gå till fler sjuksköterskor, medicinskt ansvarig läkare i kommunerna och bättre arbetsvillkor för undersköterskor samt investeringsstöd för fler bostäder till äldre.
  2. Kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker till särskilda riskgrupper bla äldre över 75 år.
  Det går att åstadkomma en del även som opposition i riksdagen!

  Gå med i KD!