• Sveriges sjukvård är högklassig…

  Sveriges sjukvård är högklassig, men för många patienter blir väntan plågsamt lång. Sverige hade rekordlånga köer redan innan pandemin, men nu är läget än mer akut. Tiotusentals operationer har skjutits upp. En enorm vårdskuld har byggts upp. Och väntetiderna skiljer sig kraftigt åt i olika delar av landet. Därför vill vi kristdemokrater inrätta en nationell vårdförmedling. Den som väntat olagligt länge på vård ska kunna vända sig till förmedlingen och få hjälp att hitta tillgänglig vård vart...

 • Kristdemokraterna och Alliansen (M) (KD) (L) i Alvesta kommun lägger gemensam budget igen…

  Kristdemokraterna i Alvesta kommun är mycket stolt över den budget vi lägger tillsammans med alliansen som bestå av M, KD och L. Den borgerliga alliansens budget för 2022 tar ansvar för verksamheterna, ekonomin, och tryggheten i kommunen. Samtidigt som vi försöker möjliggöra för en framtida skattesänkning. Vi prioriterar att hushålla med ekonomin samtidigt som vi strävar efter att utveckla välfärden. Det är en utmaning som vi tar oss an med hållbar, ansvarsfull och långsiktig allianspolitik. Vi ...
 • Kristdemokraterna jobbar med ett politiskt handlingsprogram…

  Kristdemokraterna jobbar med ett politiskt handlingsprogram för det som vi kallar hjärtlandet. Vi gör många besök på landsbygden, hos organisationer och företag med hjärta för hjärtlandet. Regeringen har lämnat stora delar av Sverige därhän. Vi föreslog stora satsningar i vår skuggbudget – på vägunderhållet förstås, men också på bredband, stärkt välfärd, bensinstationer och stöd för företag på landsbygden. Vi är fast beslutna att hela Sverige ska fungera. Det har många noterat, ibland antyds ...

 • Regeringen försöker gömma vårdköerna bakom Corona.

  Sverige hade rekordlånga köer redan innan pandemin. Regeringen är ansvarig. Men man saknar helt åtgärder. I ställethar Magdalena Andersson uppfunnit ett nytt ord. ”Coronaköerna” – som flitigt används av finansministern. Det märks att regeringen nu är stressade av att stå till svars för att människor inte får vård och att man just nu sviker rekordmånga människor. Att vi har rekordlånga vårdköer handlar delvis om pandemin. Men inte bara. Detta kan statistiken enkelt bevisa. In...

 • Att vilja landsbygden väl…

  Att vilja landsbygden väl, är en sak. Att göra landsbygden väl, är en helt annan. Att rösta fram en rödgrön regering är inte att göra landsbygden väl. Hela Sverige ska fungera. Sverige behöver en ny regering. Gå med i KD! KD.nu/blimedlem

 • Sveriges vägar håller på att vittra sönder.

  Lösningen är inte att sänka tillåten hastighet, utan att öka kvaliteten på vägarna. Regeringen har lämnat stora delar av Sverige därhän. Så kan vi inte ha det. Vi kristdemokrater glömmer inte de som bor utanför storstäderna. KD satsar tungt på vägarna i vårt budgetförslag. Totalt satsar vi mer än 2,5 miljarder kronor under 2022. Hela Sverige ska fungera. Sverige behöver en ny regering. Gå med i KD! KD.nu/blimedlem

 • Sverige kan bli första land att utrota livmoderhalscancer.

  Varje år nås ungefär femhundra kvinnor av det sorgliga beskedet att de fått livmoderhalscancer. Trots att Sverige har ett väl utbyggt program för screening där tidiga upptäckter av sjukdomen kan göras, är det alldeles för många kvinnor som drabbas. Det är också skillnad på var i landet du bor. Vissa regioner arbetar aktivt med det utrotningsprogram som Socialstyrelsen beslutat om 2015, medan andra inte gör det. Det är synd att denna insats lyser med sin frånvaro i regeringens budgetförslag. D...

 • Hela Sverige ska fungera.

  Sverige är i grunden ett bra land att leva i, men utvecklingen går åt fel håll på flera sätt. När det gäller jobben, vården och tryggheten. Regeringen gör inte vad som krävs för att vända utvecklingen. I stället har årets budget till stor del använts för att lösa Socialdemokraternas parlamentariska problem – göra Centerpartiet och Vänsterpartiet nöjda. Kristdemokraternas prioriteringar är tydliga. Vi ser människorna bakom de dystra siffrorna. Patienten i vårdkön, den arbetslöse som söker förs...

 • Tack till alla engagerade medborgare…

  Tack till alla engagerade medborgare och företagare runt om i landet 🤩 ni bidrar till att viktiga frågor blir lagda som förslag i Sveriges riksdag under allmänna motionstiden. Demokratiuppdraget innebär att vara en röst som lyssnar, tar in och befinner sig i verkligheten, för att jobba vidare för att hela Sverige ska fungera. Några av de enskilda motioner jag skrivit och inlämnat under allmänna motionstiden är: 🔵 Synliggör skatter 🔵 Klotterpolicy för Trafikverket 🔵 Micromobilitet 🔵 Beredskaps...

 • Det finns en klyfta mellan stad och land…

  Det finns en klyfta mellan stad och land, en klyfta som behöver minska. Regeringens enskilt största trafiksatsning är de så kallade höghastighetstågen. Ett prestigeprojekt som gynnar de största städerna – på bekostnad av andra infrastruktursatsningar. Vi måste i stället rusta upp befintligt tågnät och se till att det finns fler tågstationer på de regionala pendlingsresorna. Samtidigt är många bilvägar utanför storstäderna nu så dåligt underhållna att Trafikverket tvingats sänka hastigheten på...

 • KD presenterar budgetsatsningar…

  KD presenterar budgetsatsningar som stärker pensionärernas ekonomi med upp till 10 200 kr per år. Det är avsevärt mer än vad Socialdemokraterna med samarbetspartier levererar, vilka de nu är. KD har alltid högre ambitioner på pensionsområdet än S. Därför behöver Sverige en ny regering. Pensionärerna behöver en ny regering. Trygghets- och pensionssystemet är i grund och botten stabilt. Men förändringar behövs. Inte minst för de som vill förlänga arbetslivet. Men också för alla som haft slitsam...

 • KD satsar tungt på vägarna.

  Sveriges vägar är i mycket dåligt skick i stora delar av landet. Det krävs en omfattande och helt nödvändig upprustning av Sveriges vägnät. Vi kan inte ha en situation där hastigheten sänks på våra vägar enbart för att underhållet av vägarna eftersatts. De dåliga vägarna påverkar människors liv negativt. När säkerheten och tillgängligheten på vägarna brister drabbas arbetspendlaren, industrin och familjer som försöker få ihop sina livspussel. KD satsar tungt på att upprusta Sveriges vägar. To...

 • Läget i Sverige är akut.

  Det krävs mycket kraftiga insatser för att bekämpa och förebygga den kriminalitet som lamslår stora delar av Sverige och sätter ort efter ort i skräck. Insatserna måste vara långsiktiga, uthålliga och kombineras med kraftiga och effektiva förebyggande åtgärder. KD föreslår därför en miljardsatsning i vår skuggbudget, det presenterade vår rättspolitiske talesperson Andreas Carlson idag. Vår satsning handlar om ett kraftigt utbyggt rättsväsende och reformer för att stärka föräldraansvaret, skol...

 • Tullverket och Kustbevakningen…

  Tullverket och Kustbevakningen har ett viktigt brottsbekämpande uppdrag i Sverige. De kan fånga upp stöldgods på väg ut ur Sverige och stävja vapen- och narkotikasmuggling. Områden som KD med bestämdhet vill förstärka. KD föreslår därför en samlad satsning på 550 miljoner kronor de kommande åren. Där ryms en särskild satsning på att Tullverket ska kunna stoppa det stöldgods som flödar ut ur landet. Regeringen tillför inte ens de medel som myndigheterna själva begärt. Sverige behöver en ny rege...
 • Sverige har rekordhög långtidsarbetslöshet.

  Det riskerar leda till att människor fastnar i ett långvarigt utanförskap med ett stort lidande för den enskilde och stora samhällsekonomiska kostnader. Det är inte en hållbar situation och en rad åtgärder för att få fler i arbete är nödvändiga. En flyttpeng på 30 000 kronor för den arbetslöse som flyttar för att ta ett arbete. Det är ett av våra förslag i vår budgetmotion. Flyttpengen är tänkt att täcka kostnader framförallt för själva flytten, men till exempel också resor till anställningsi...

 • Elpriserna nu är orimliga…

  Elpriserna nu är orimliga och skillnaderna mellan norra och södra Sverige är galet stora. Vi kan inte ha ett system där både elpriser och tillgången till el ligger i en tombola. Beroende på om det blåser och regnar. Kristdemokraterna har länge krävt en bättre energipolitik. Dags att stå upp för fossilfri, stabil och leveranssäker elproduktion. Vatten- och kärnkraften tjänar Sverige gott. Något denna regering håller på att i förtid fasa ut. Det är orimligt!! Sverige behöver en ny regering.

  ...
 • Ny styrelseledamot i KD Kristdemokraterna i Alvesta.

  Så har vi även fått bild på vår nya styrelseledamot Jossan. Frågor som hon brinner mycket för är inom skola och barnomsorg och LSS.

  Gå med i KD! KD.nu/blimedlem
 • Oljekraftverket i Karlshamn har gått för fullt…

  Oljekraftverket i Karlshamn har gått för fullt från morgon till kväll en tid. Detta trots att vi har ett ”miljöparti” i regeringen. Eller kanske just därför. Aftonbladet sammanfattar det väl i en artikel i veckan: ⚫️ Bränner 140 000 liter olja – i timmen ⚫️ ”Extremt illa” ⚫️ ”Bekymrade” ⚫️ Elpriserna rusar 140 000 liter olja i timmen. Var det detta regeringen menade med ”grön återhämtning” i budgetpropositionen för ett år sedan? Skärpning! Kristdemokraterna har länge krävt en bättre energipol...

 • Sverige hade rekordlånga köer redan innan pandemin.

  Regeringen är ansvarig. Men man saknar helt åtgärder. Istället har Magdalena Andersson uppfunnit ett nytt ord. ”Coronaköerna” – som användes konstant av finansministern på budgetpressträffen i måndags. Det märks att regeringen nu är stressade av att stå till svars för att människor inte får vård – och att man just nu sviker rekordmånga människor. Att vi har rekordlånga vårdköer handlar delvis om pandemin. Men inte bara. Detta kan statistiken enkelt bevisa. Innan pandem...

 • REGERINGEN HAR PRESENTERAT BUDGETEN.

  Igår presenterade regeringen höstbudgeten. Kristdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Jakob Forssmed kommenterade budgeten på en pressträff.

  ”Den här budgeten har tagits fram för att lösa regeringens problem – för att möta Centerpartiets och Vänsterpartiets önskelistor, inte att lösa Sveriges problem.

  Budgeten saknar strukturella reformer för att få fler i jobb, ta tag i gängkriminaliteten och korta vårdköerna.

  Känslan är att regeringen har gett upp om männi...

 • Kristdemokraterna ökar…

  Kristdemokraterna ökar till fem procent i Skop. KD ökar och har brutit en nedåtgående trend. Vi ligger nu betydligt högre än i samma undersökning vid samma tid förra mandatperioden. Det visar SKOP:s senaste barometer över väljarsympatierna som genomfördes mellan den 3 och den 11 september 2021.

  Gå med i KD!

  KD.nu/blimedlem

 • För trettio år sedan – den 15 september 1991

  För trettio år sedan – den 15 september 1991 – valdes Kristdemokraterna in i Riksdagen för första gången av egen kraft, med 7,14 procent av rösterna. Alf Svensson, Inger Davidson och Mats Odell tog direkt plats i den borgerliga regeringen som statsråd. Alf Svensson hade dock suttit i Riksdagen redan 1985-88 genom en samverkan mellan Centern och KDS, två folkrörelser och två hedersmän – Alf Svensson och Thorbjörn Fälldin. Vi kristdemokrater har suttit stabilt i alla borgerlig...

 • Nu är ett nytt riksdagsår igång…

  Nu är ett nytt riksdagsår igång och Ebba Busch och jag är redo att arbeta hårt för att få genomslag för vårt politik kring att stärka sjukvården, äldreomsorgen, tryggheten och inte minst för att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning och deras familjer. Idag gläder jag mig åt att statsministern sa i sin regeringsförklaring att de har för avsikt att gå vidare med utredningen Stärkt assistans. Ett viktigt och efterlängtat besked, men det räcker inte. Människor med omfattand...

 • REGERINGEN LÖFVENS TRYGGHETSFIASKON.

  Med ett år kvar till valet så är det hög tid för oss att peka på våra förslag till lösningar men också summera det som inte fungerar i samhället. Det handlar om vården och omsorgen, om industrin, om brottsbekämpningen och om livet i hjärtlandet – landsbygden och småstäderna. Gemensamt för alla dessa områden är att de berör trygghet och trivsel i Sverige. Sverige har haft sju svåra år under regeringen Löfven. Nu byter Socialdemokraterna ut sin ledning, men ska Sverige ges möjlighet till föränd...

 • SVERIGE BEHÖVER EN NY REGERING.

  KD vill ingå i en regering som kan skilja viktigt från oviktigt. En regering som jobbar för att Sverige ska fungera. Som prioriterar välfärdens grundfrågor istället för symboliska prestigeprojekt. Den nuvarande regeringen, med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i spetsen, har misslyckats på punkt efter punkt inom områden där ingen regering får misslyckas. Sverige behöver en ny regering. Några av våra viktigaste frågor: 🟦 Vården i Sverige är högklassig, men vårdköerna har skenat. Vi vill skap...

 • Nationell webbsänd konferens med Ebba Busch

  KD Kristdemokraterna i Alvesta samlades idag för en inspirerande dag med nationell webbsänd konferens med Ebba Busch. Efteråt fikade vi och lade upp riktlinjer inför kommande valår. Det var en mycket inspirerande och fin dag tillsammans. På fotot från vänster syns Jessica Johansson – Åke Johansson – Christer Brincner – Bengt Kronström – Karl-Johan Kronström – Ann-Christin Hasselquist. Bakom kameran Bo Hasselquist. Några styrelsemedlemmar som jobbade idag saknas på ...
 • När regeringen gör nåt bra, har de lånat idén av oss kristdemokrater.

  När regeringen presenterade en förstärkning av äldreomsorgen i sin budget ska ni veta att det var en vändning under galgen. KD och riksdagen tvingade regeringen att tillföra medel till äldreomsorgen. Vi beslutade om det här i riksdagens finansutskott i april och då gick S motvilligt med på satsningen. Hur kunde det bli så? KD har ju inte majoritet i riksdagen? Nej, men KD agerar utifrån den demokratiska principen att kunna prata med alla partier, i det här fallet förhandlade vi med M och V. V...

 • Idag talade Ebba Busch i Hjo.

  Det finns så mycket vi vill dela med oss av från talet, för det var viktigt för oss. Läs själv: ”Jag sitter i riksdagen – men så länge de borgerliga ledamöterna i riksdagen inte blir fler så finns det väldigt litet jag kan göra för att förändra och förbättra. För att göra så att saker blir annorlunda. För att få slut på skjutningarna. För att kapa vårdköerna. För att hela Sverige ska fungera. Vill man att det ska bli annorlunda än idag – måste fler rösta annorlunda än man gjort. Vill du ha mer...
 • Acko Ankarberg Johansson, KD:

  KD-initiativ genomförs! Två viktiga initiativ togs av oss tillsammans med M och V i riksdagen under hösten 2020 och våren 2021. Initiativ som vann riksdagens gillande och nu kommer genomföras av regeringen. 1. Årlig förstärkning om ca 4 miljarder till äldreomsorgen med start 2021 som ska gå till fler sjuksköterskor, medicinskt ansvarig läkare i kommunerna och bättre arbetsvillkor för undersköterskor samt investeringsstöd för fler bostäder till äldre. 2. Kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker t...

 • Pia Steensland, KD:

  ALKOHOLEN I RELATION TILL VÅRD OCH KOSTNADER För de flesta är alkoholen förknippad med god mat och livets goda. Men alkoholen har också en baksida som det inte går att bortse ifrån. I går lanserade Systembolaget Alkoholrapporten 2021 (se länk i kommentarerna). Temat i år var alkohol och vård. Rapporten är fylld med intressant läsning kring aktuell forskning, ny statistik och trender i konsumtion och skadeutveckling. Så roligt att läsa reportage med flera av mina kompetenta forskarkolleger vid...