• STÖD UKRAINA MED FÖRSVARSMATERIEL

  Knappt 70 mil från svenskt territorium pågår nu ett fullskaligt krig. Ukrainas soldater strider heroiskt samtidigt som civila söker skydd från ryska bomber och missilattacker.
  KD kräver att Sverige ska stödja Ukraina med försvarsmateriel. Är det någon gång som vi ska hjälpa till så är det nu. Fönstret för att hjälpa Ukraina kan försvinna snabbt, om den värsta utvecklingen sker. Just nu rasar strider i Kyiv, Ukrainas huvudstad.
  Vi har materiel som kan avvaras utan att påverka vår egen försvarsförmåga. Sveriges säkerhet äventyras alltså inte av att vi hjälper ett europeiskt land att försvara sig mot en invasion. Vår säkerhet äventyras snarare om vi passivt skulle stå och se på medan ett land faller under Vladimir Putins maktanspråk.
  Ukraina har inkommit med en specificerad begäran om försvarsmaterial som lämnats över till den svenska regeringen. Det är vår skyldighet att bistå med vapen, fordon och annan materiel som kan vara fundamentalt för att Ukraina kan försvara sig.
  Att Ryssland flyttar fram sina positioner på det här sättet är ett hot mot hela den europeiska säkerhetsordningen. Det är ett hot mot Europas och Sveriges säkerhet.
  Fördömanden och sanktioner är bra men det räcker inte. Sverige måste aktivt bidra till att Ukraina kan försvara sig mot den ryska invasionen. Stöd och solidaritet med Ukraina måste ske både i ord och handling.