• Vapenleveransen till Ukraina är ett första viktigt steg.

    Vi måste fortsatt visa solidaritet med Ukrainas kamp mot den ryska invasionen, då kommer ytterligare stöd behövas.
    Det är nu tydligt för oss alla att vi har ett kraftigt förvärrat säkerhetsläge i vårt absoluta närområde. Upprustningen av det svenska försvaret måste påskyndas. Ett nytt läge kräver helt enkelt nya pengar till Försvarsmakten. Nu är också rätt tid att tydligt signalera att Sverige äger sina egna beslut och sin egen självständighet. Det har sällan funnits ett bättre och viktigare tillfälle för ett tydligt ställningstagande för ett svenskt Nato-medlemskap.
    Gå med i KD!