• Vi är redo att ta tag i vården.

  Kristdemokraterna har, från oppositionsbänken, rullat ut en offensiv och omfattande
  reformagenda för svensk hälso- och sjukvård den senaste mandatperioden. Grunden för vår agenda är det som vi sammanfattat som århundradets vårdreform: att göra upp med den regionaliserade sjukvårdsmodell som Sverige haft sedan artonhundratalet och ersätta den med en modern organisation på samma sätt som våra grannländer Norge och Danmark båda har gjort.
  Höstens val är i högsta grad ett vårdval. Detta är vår äntringsplan för vården vid maktskifte. Vi är redo.
  1. Nationell vårdförmedling
  2. Lönesatsning
  3. Forskningspaket på kvinnors vård och hälsa
  4. Primärvårdslyft
  5. Inleda århundradets vårdreform

  Vi är redo att ta tag i vården.

  Gå med i KD!