• Vi älskar Sverige…

    När vi föreslår fler vårdplatser, lägre el- och dieselpriser eller fler poliser och ökad trygghet, då är det för att vi älskar Sverige. Hela Sverige. Det är mycket som är bra i Sverige och mycket som är bra här där vi bor. Men det finns brister och mycket vi kan göra för att förbättra det här landet. När vi talar om att vi älskar Sverige och att hela Sverige ska fungera så är det inget valfläsk. Det är djupt förankrat bland kristdemokratins djupaste värderingar om samhällsgemenskap och att det land som vi älskar ska hålla ihop istället för att slitas isär. Då behövs mer samförstånd mellan vanligt folk och oss som ni valt till politiker.
    Gå med i KD!
    KD.nu/blimedlem