• Sverige har lägst antal vårdplatser…

    Sverige har lägst antal vårdplatser per invånare i hela EU.
    Överbeläggning riskerar att äventyra patientsäkerheten och ökar risken för vårdskador. Men det innebär också en svår arbetssituation för vårdpersonalen.
    Kristdemokraterna såg till att en satsning på att öka antalet vårdplatser kom med i den budget som KD och M tog fram och som sedan förhandlades med SD. Tur att vår budget vann för nu betalas pengarna ut till regionerna!

    KD.nu/blimedlem