• Bli medlem i KD Kristdemokraterna i Alvesta – Du behövs…

    Nu börjar arbetet inför valet 2022. Vi kommer bl.a. att besöka skolor – äldrevården/hemtjänsten -AMA m.fl. Ni som önskar vara med oss i KD Alvesta BLI MEDLEM och gör din röst hörd i Alvesta kommun och hjälp oss att förbättra vår kommun. Gammal som ung – alla är hjärtligt välkomna som medlemmar. Gå gärna in på vår nya hemsida och läs om vilka vi är idag och var vi redan uträttat och anmäl dig som medlem snarast och hjälp oss se till att Alvesta kommun skall bli en av de bästa kommunerna i Sverige att bo och leva i.
    Vår hemsida: https://wp.kristdemokraterna.se/alvesta/KD.nu/blimedlem